ปลูกรักษ์
  pr050916 0

  ขอเชิญร่วม “โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ” (BIODIVERSITY-BASED ENTREPRENEURSHIP TRAINING PROGRAMME : BBE)

  3 weeks ago

  หลักสูตร : 1. การเงินและการบัญชี 2. การตลาดในยุคปัจจุบัน กำหนดการ : วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม Miracle grand หลักสี่ กรุงเทพฯ หมายเหตุ : 1. ...

  job160916 0

  การสรรหาผู้อำนวยการ สพภ. หรือ BEDO (เปิดรับสมัคร 22 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559)

  1 month ago

  1 1 1 1 1 1 📌 ประกาศรับสมัคร 📌 ใบสมัคร 📌 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผอ.สพภ. 📌 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต การประเมินผลการปฏิบัติงานและกรอบวงเงินค่าตอบแทน ในการสรรหาผอ.สพภ. 📌 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 📌 ...

  1474516152994 0

  ผู้แทนมูลนิธิ สพภ. และ BEDO ร่วมประชุมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เพื่อนำเสนอผลการประเมิน Business & Biodiversity Check

  19 hours ago

  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 นายปฏิญญา เหลืองทองคำ หัวหน้าคณะทีมตรวจประเมินฯของมูลนิธิ สพภ. ร่วมกับนายสุวีร์ งานดี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด และเจ้าหน้าที่ สพภ. หรือ BEDO ได้เดินทางเพื่อร่วมประชุมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด อ. แจ้ห่ม จ.ลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การดำเนินโครงการการตรวจประเมินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ...

  BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2016-4

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  1 month ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  Read More
 • 2006-3

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559

  2 months ago

  BEDO LIFE : เก็บกระเป๋าเยือนฮอยอัน-เว้ BEDO INTERVIEW : ย้ำความสำคัญเศรษฐกิจชีวภาพกับ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสภาพัฒน์ / Local Alike ธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อสังคมยั่งยืน BIO ARTICLE : ส้มซ่า เครื่องสำอางสกัดจากธรรมชาติ ของดีพิษณุโลก / ลด ละ เลิก ทำให้โลกร้อน ...

  Read More
 • 2006-2

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2559

  6 months ago

  BEDO LIFE : อุทัยธานี ดินแดนแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ BEDO INTERVIEW : ความสุขเปลี่ยน ป๊อด โมเดิร์นด๊อก / พูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส BIO ARTICLE : สบู่โคลน ความงามจากธรรมชาติ / PES ประเทศเวียตนาม   อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ