ปลูกรักษ์
  291216 0

  “เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน ๒ นาทีได้อย่างไร”

  2 months ago

    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง “เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน ๒ นาทีได้อย่างไร” ความยาว ๒ นาที เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช BEDO จึงได้นำเผยแพร่ผ่านสื่อที่มีอยู่ สำหรับผู้สนใจสามารถดาวโหลดได้ที่www.parliament.go.th หรือ www.reformvoice.com หากต้องการเผยแพร่บน website ที่ผ่าน link ของ Youtube ขอความกรุณานำที่อยู่ข้อมูล (URL)https://youtu.be/J1VIyAUtxMM ...

  240217 0

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน : จักสานไม้ไผ่

  4 days ago

    🍅 ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม 🍦 การจักสานไม้ไผ่ : จากการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจักสานพบว่า ในพื้นที่ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพการจักสานหลายครัวเรือน และมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การสานชะลอม หวด ตะกร้า เข่ง ถังขยะขนาดเล็ก ตะกร้า สุ่มไก่ ตะเกียงเจ้าพายุ สานน้ำเต้าน้อยเป็นเครื่องราง เป็นต้น ในการจักสารเพื่อทำสุ่มไก่ ชาวบ้านจะใช้ไผ่รวกหรือไผ่ซางที่ปลูกไว้ตามบ้าน เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษและมีการทำมานานแล้ว บางครั้งอาจมีการใช้ไผ่บงบ้าง แต่ไผ่บงจะอยู่ในพื้นที่ป่าบริเวณป่าชุมชนของหมู่บ้าน ...

  230217 0

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การปิดทองหลังพระนั้น…

  5 days ago

  การปิดทองหลังพระนั้น… เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย …พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้… -พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

  Recovered 2 0

  สารจากผู้อำนวยการ สพภ.

  7 days ago

  “ในฐานะที่เป็นผู้นำขององค์กร ขอประกาศเจตจำนงว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม และจะปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานภายในที่มีอยู่แล้ว ให้มีมาตรฐาน รัดกุม ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินงานของบุคลากรของ สพภ. ทุกคน ในทุกขั้นตอน จะป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่สำคัญ สพภ. จะต้อง “ปลอดจากการทุจริต” หรือแม้แต่ ...

  DSC00356 0

  BEDO จัดประชุมเสวนาในหัวข้อ “ช้างป่ากุยบุรี วิถีชุมชน การเกื้อกูลที่ยั่งยืน”

  7 days ago

  ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศสัตว์ป่ากุยบุรี เป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าลงมากินพืชเกษตร ซึ่งที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้แก้ไขเยียวยา BEDO ได้เข้าไปมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามภารกิจของสำนักงานฯ คือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่า ครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี สนับสนุนชมรมท่องเที่ยวฯ ผ่านกิจกรรมการอบรม สัมมนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าและสร้างความเข็มแข็งให้กับกลุ่ม เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 60 BEDO นายถาวร บุญราศรี และคณะ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้จัดประชุมเสวนาในหัวข้อ “ช้างป่ากุยบุรี ...

  E - card EVENT 8 - 0

  BEDO ชวนช๊อปของดีราคาเบาๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน

  2 weeks ago

  สะดวกใกล้ที่ไหนแวะกันได้เลยคะ Walking Street – วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 @ตลาดนัดมะลิ เลียบด่วนเมืองทอ – วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 @เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ CLEAN FOODS GOOD FAIR – วันที่ ...

  160217_1 0

  2 weeks ago

  คงไม่ต้องเอ่ยว่าเทรนด์ที่มาแรงของโลกในขณะนี้ คือ “กระแสรักธรรมชาติ” ทำให้หลายคนเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่วงการแฟชั่นที่สนใจนำ “เส้นใยกัญชง” มาเป็นวัตถุดิบสิ่งทอที่แปลกใหม่และมีคุณสมบัติครบถ้วน โดย นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า ปัจจุบันวงการแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหลากหลายแบรนด์ยักษ์ใหญ่ให้ความสำคัญกับการเลือกวัตถุดิบที่แปลกใหม่ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งกระแสรักธรรมชาติมาแรงมากในปี 2017 นี้ ทำให้เน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้ายออแกนิค เส้นใยไผ่ ไหม ...

  S__10887182 0

  “โฮย่า”หรือชื่อไทยๆ “หัวใจทศกัณฑ์” ใบไม้รูปหัวใจ มอบแทนความรัก เก็บได้ทนนานข้ามปี

  2 weeks ago

  “โฮย่า” ใบไม้รูปหัวใจ หรือเรียกแบบไทยๆ ว่า หัวใจทศกัณฑ์ นับเป็นของขวัญมีค่าชิ้นหนึ่งที่ได้รับความสนใจในช่วงวันวาเลนไทน์ไม่แพ้กับดอกกุหลาบ ในทุกๆ ปี โฮย่าใบไม้รูปหัวใจจะถูกสั่งจองจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเพื่อนำไปจำหน่ายในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก จนบางครั้งผลิตผลที่มีก็แทบจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ กรรณิการ์ หงส์แสนยาธรรม หรือพี่น้อง เจ้าของสวนบัญชาการ์เด้นท์ บอกว่า ได้เริ่มปลูกต้นโฮย่ามานานกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งโฮย่านี้เป็นไม้เลื้อยประเภทหนึ่ง ขยายพันธุ์ง่าย การดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากมากนัก และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของวันพิเศษๆ เช่น วันวาเลนไทน์ ...

  DSC06898 0

  “ธนาคารเส้นไหม” นำร่อง จ.นครพนม เพิ่มช่องทางเกษตรกรทอผ้าได้ตลอดปี

  2 weeks ago

  กรมหม่อนไหมเปิด “ธนาคารเส้นไหม” นำร่องแห่งแรกที่เมืองนครพนม ตั้งเป้าปี 60 ขยายผลเพิ่ม 5 จังหวัด ผ่าทางตันปัญหาขาดแคลนเส้นไหมคุณภาพในชุมชน เพิ่มช่องทางเกษตรกรทอผ้าได้ตลอดปี หวังช่วยลดต้นทุนการผลิตผ้าไหมหัตถกรรม เพิ่มรายได้ นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า ปีนี้กรมหม่อนไหมมีแผนเร่งจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารเส้นไหม) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะเปิดธนาคารเส้นไหมนำร่องแห่งแรกที่จังหวัดนครพนม ภายใต้ชื่อ “ธนาคารเส้นไหมศูนย์ศิลปาชีพฯวัดธาตุประสิทธิ์” อำเภอนาหว้า จากนั้นจะทยอยเปิดธนาคารเส้นไหมเพิ่มอีกใน ...

  140217_1 0

  เรื่องน่ารู้ : ลูกเนียง

  2 weeks ago

  เนียง เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 10-15 เมตร ลูกเนียงหรือเมล็ดเนียง เป็นผักที่นิยมรับประทานเป็นผักสด โดยเฉพาะทางภาคใต้ของไทย โดยใช้ลูกอ่อนปอกเปลือกจิ้มน้ำพริก หรือรับประทานร่วมกับอาหารรสเผ็ด นับเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหาร มีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน กรดโฟลิค และแร่ธาตุ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก มีกรดอะมิโน 18 ชนิด และมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบทั้ง ...

  140217 0

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่า…

  2 weeks ago

  …ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่า ความทุกข์ยากของประชาชน …ไม่เคยรอใคร… -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-

  INFO A3 0

  BEDO เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทย

  3 weeks ago

  ด้วย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ได้มีความร่วมมือกับ Global Nature Fund ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พัฒนาแนวคิดด้านการวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Business & Biodiversity Check) ของสหภาพยุโรป ซึ่ง BEDO ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาและดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน Business and Biodiversity Initiative Thailand และนำร่องดำเนินการวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เหมืองแร่ ...

  1486019581652 0

  BEDO เข้าหารือธุรกิจการท่องเที่ยวไทย

  3 weeks ago

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. นำโดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย นายสุวีร์ งานดี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าพบนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม Business & Biodiversity ...

  BEDO – Magazine

 • mag2017-1

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

  4 weeks ago

  BEDO LIFE : เที่ยวชุมชนปง / นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BEDO ACTION : พัฒนา น้ำเกี๋ยน ชุมชนต้นแบบชีววิถี / คุณค่า ความสำคัญของตราส่งเสริม BIO ARTICLE : โครงการส่วนปรพระองค์ สวนจิตรลดา / บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ สพภ. ท่านใหม่ จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2016-4

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  6 months ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  Read More
 • 2006-3

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559

  7 months ago

  BEDO LIFE : เก็บกระเป๋าเยือนฮอยอัน-เว้ BEDO INTERVIEW : ย้ำความสำคัญเศรษฐกิจชีวภาพกับ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสภาพัฒน์ / Local Alike ธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อสังคมยั่งยืน BIO ARTICLE : ส้มซ่า เครื่องสำอางสกัดจากธรรมชาติ ของดีพิษณุโลก / ลด ละ เลิก ทำให้โลกร้อน ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ