ปลูกรักษ์
  291216 0

  “เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน ๒ นาทีได้อย่างไร”

  3 months ago

    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง “เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน ๒ นาทีได้อย่างไร” ความยาว ๒ นาที เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช BEDO จึงได้นำเผยแพร่ผ่านสื่อที่มีอยู่ สำหรับผู้สนใจสามารถดาวโหลดได้ที่www.parliament.go.th หรือ www.reformvoice.com หากต้องการเผยแพร่บน website ที่ผ่าน link ของ Youtube ขอความกรุณานำที่อยู่ข้อมูล (URL)https://youtu.be/J1VIyAUtxMM ...

  270317_1 0

  BEDO ชวนช๊อปของดีราคาเบาๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2560

  23 hours ago

  🍒🍒🍒BEDO ชวนช๊อปของดีราคาเบาๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน สะดวกใกล้ที่ไหนแวะกันได้เลยคะ🍒🍒🍒 🔔ETC MARKET – วันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 @Gateway Ekamai เวลา 11.00-21.00 น.

  240317 0

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความสามัคคีปรองดอง…

  4 days ago

  ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ++++++++++++++++++++++++++++++ พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒

  E-card230317 0

  23-29 มีนาคมนี้ BEDO ชวนช๊อป !!

  5 days ago

  🍒🍒🍒BEDO ชวนช๊อปของดีราคาเบาๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน สะดวกใกล้ที่ไหนแวะกันได้เลยคะ🍒🍒🍒 🔔BANGKOK FOOD FEST – วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2560 @PALLADIUM ประตูน้ำ เวลา 10.00-22.00 น.

  000 (15) 0

  BEDO ร่วมงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี 2560

  5 days ago

  เมื่อ 22 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่สพภ. ได้แก่ คุณปทิตตา แกล้วกล้า คุณปานไพลิน ภิระบิน และคุณอริสรา แสงสุริยา เข้าร่วมเปิดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี 2560 เวลา 8.00-10.30 น. ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ...

  work230317 0

  BEDO ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจกระแสใหม่ จ.สกลนคร

  5 days ago

  วันที่ 22 มีนาคม 2560  รอง.อุทัย เอื้ออารีย์จิต และคณะ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจกระแสใหม่ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครและคณะทำงานฯของจังหวัดสกลนคร

  IMG_4033 0

  กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ 22 มีนาคม 25560

  6 days ago

  วันนี้ ช่วงเช้า… กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมและกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกประชาชน ณ สนามหลวง  โดยสนับสนุนยาหม่อง 250 ชิ้น

  p210317_1 0

  พิธีลงนาม MOU.ระหว่าง BEDO กับ สปก.

  1 week ago

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “ป่าครอบครัว” ระหว่าง BEDO และ ส.ป.ก. วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ราชดำเนิน กรุงเทพฯ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

  POSTER ONLINE-02 0

  ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ประชาชน หรือผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ

  1 week ago

  ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ประชาชน หรือผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ คัดเลือกเข้าร่วมโปรมแกรมอบรมบ่มเพาะแผนธุรกิจแนวใหม่ BMC จำนวน 20 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2560 ที่ – www.bedobusiness.com – ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั่น 1 ...

  IMG_0202 0

  BEDO เข้าร่วมประชุมเพื่อเผยแพร่แนวคิดในการดำเนินโครงการการประเมินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

  1 week ago

  คณะทำงาน Business & Biodiversity Check และพนักงานปฏิบัติงานฯ นำโดยนายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และนางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเผยแพร่แนวคิดในการดำเนินโครงการการประเมินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับ ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดกระบี่ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อหารือและนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม Business & Biodiversity Platform และ Business and Biodiversity ...

  160317_1 0

  BIO Economy ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ

  2 weeks ago

  🎩 BEDO มุ่งหวังว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมนี้ จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือและมั่นใจว่านอกจากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว ยังเท่ากับได้ร่วมส่งเสริมแนวทางการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 🎩 BEDO จะมอบตราส่งเสริมนี้ให้กับผู้ผลิตสินค้าตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ 1. Local Content การใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนเป็นวัตถุดิบ 2. Eco-Friendly Product การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. Future of The Origin การปันรายได้บางส่วนไปอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพ 🎩 ...

  BEDO – Magazine

 • mag2017-1

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

  2 months ago

  BEDO LIFE : เที่ยวชุมชนปง / นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BEDO ACTION : พัฒนา น้ำเกี๋ยน ชุมชนต้นแบบชีววิถี / คุณค่า ความสำคัญของตราส่งเสริม BIO ARTICLE : โครงการส่วนปรพระองค์ สวนจิตรลดา / บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ สพภ. ท่านใหม่ จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2016-4

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  7 months ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  Read More
 • 2006-3

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559

  8 months ago

  BEDO LIFE : เก็บกระเป๋าเยือนฮอยอัน-เว้ BEDO INTERVIEW : ย้ำความสำคัญเศรษฐกิจชีวภาพกับ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสภาพัฒน์ / Local Alike ธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อสังคมยั่งยืน BIO ARTICLE : ส้มซ่า เครื่องสำอางสกัดจากธรรมชาติ ของดีพิษณุโลก / ลด ละ เลิก ทำให้โลกร้อน ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ