ปลูกรักษ์
  Poster All2 0

  ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ (BEDO) ได้จัดงานสัมมนาทางธุรกิจขึ้นให้กับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

  1 day ago

  เนื่องด้วยทางศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ (BEDO) ได้จัดงานสัมมนาทางธุรกิจขึ้นให้กับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจลงทุนในธุรกิจชีวภาพ ซึ่งในหัวข้อที่บรรยายนั้น จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจชีวภาพ และยังช่วยสร้างแนวทางในการดำเนินธุรกิจชีวภาพอีกด้วย สำหรับหัวข้อที่ได้มีการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ทางศูนย์ได้จัดขึ้นทั้งหมด 4 หัวข้อ (งานสัมมนาครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) 📢 รายละเอียดหัวข้องานสัมมนา สถานที่ : เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต 🌺 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ...

  job230816 0

  การสรรหาผู้อำนวยการ สพภ. หรือ BEDO (อยู่ระหว่างเตรียมการ)

  4 days ago

  ด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการ สพภ. หรือ BEDO ว่างลง และขณะนี้ สพภ. กำลังเริ่มเตรียมการสำหรับกระบวนการสรรหา ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและการประกาศรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.bedo.or.th

  S__11280633 0

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการฟาร์มและผลผลิตจากฟาร์มกวาง

  2 days ago

  ขอเชิญผู้ทีสนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการฟาร์มและผลผลิตจากฟาร์มกวาง ในวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ในงานท่านจะได้พบกับวิธีการสร้างคอกและการจัดการฟาร์มกวางให้ได้มาตรฐาน ทิศทางการลงทุนและการตลาดในธุรกิจฟาร์มกวาง เทคนิคการตัดเขากวางอ่อน และยังสามารถจองพันธุ์กวางในงานได้อีกด้วย กวางที่พัฒนาเพื่อการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ให้ผลผลิตได้ทั้งเขาอ่อน เขาแก่ เนื้อ หนังและส่วนอื่นๆ ทั้งตัว ปัจจุบันประเทศไทยมีวิธีการจัดการฟาร์มและเก็บเกี่ยวผลผลิตจากกวางที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทิศทางการตลาดในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากกวางยังสามารถเข้าถึงผู้บริโภคระดับสูงได้อีกด้วย ด่วน!!!!! รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน ...

  IMG_2738 0

  Pineapple fibers ความร่วมมือ สู่ ความสำเร็จ

  2 days ago

  เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO นำโดยนางสาววิจิตราภรณ์ ถนัดทาง เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และนางสาวนิภา นพสาย ผู้ช่วยในโครงการส่งเสริมธุรกิจฯ ร่วมประชุมหารือและร่วมงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์โอทอป ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคุณตติย อัครวานิชตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์ และนางสาววารุณี ธนะแพสย์ ...

  220816 0

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติและ BEDO EXPO 2016

  5 days ago

  เมื่อ 19 ส.ค.2559 เวลา 09.01 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติและมหกรรมนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่พระองค์ทรงเป็นพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ...

  ekafjagjgaacheifbj6aj 0

  ผลิตถ้วย”ไอศครีม”จากพลาสติกชีวภาพ

  5 days ago

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน วิจัยพลาสติกชีวภาพ   ห้องบางกอกคอนเวนชัน (โซนนิทรรศการ) ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานในพิธี     เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่าสำหรับวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ ประกอบด้วยความร่วมมือการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบตลาดตามความต้องการของภาคเอกชน ภายใต้โครงการ “การทดลองผลิตและประยุกตใชถวยไอศครีมจากพลาสติกชีวภาพ” ระหว่าง วช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ...

  DSCF4709 0

  BEDO เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ธพส. เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี

  1 week ago

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 กลุ่มกิจการอำนวยการ โดย นางสาวปานไพลิน ภิระบัน เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร และนางสาวณัฐสุรีย์ ปาสิกเทพย์ พนักงานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 12 ปี ณ ห้อง 211 ...

  BEDOMagazine2016-4 0

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  1 week ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  01 0

  BEDO เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ และมหกรรมนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน “BEDO EXPO 2016”

  1 week ago

  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 , 22 – 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ และ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมฯ ดังกล่าว ...

  003 0

  BEDO เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (12 สิงหาคม 2559)

  2 weeks ago

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรฯ ...

  ราคากลาง : การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณค่าระบบนิเวศจากความหลากหลายทางชีวภาพของนกบริเวณชายฝั่ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  2 weeks ago

  job110816 0

  ส้มซ่า…หนึ่งเดียวในพิษณุโลก

  2 weeks ago

  ในขณะที่กระแสเรื่องความสวยงามของคุณผู้หญิงกำลังบูม ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องประทินผิว ต่างทยอยออกสู่ตลาดความงามกันเป็นว่าเล่น บ้างก็สั่งตรงจากต่างประเทศเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพว่าของนอกต้องดีกว่าของไทยแต่หารู้ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ด้านความงาม คนไทยด้วยกันเท่านั้นที่จะรู้ว่าผิวพรรณของสาวไทยเหมาะและคู่ควรกับสิ่งใด โดยเฉพาะการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสานกับการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติในพื้นถิ่นที่มีอยู่ มาปรุงแต่งจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่มาจากธรรมชาติ ทำให้สวยได้อย่างมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอน Zomza ส้มซ่า แบรนด์สินค้าเครื่องสำอางและประทินผิวที่ผลิตขึ้นโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ. พิษณุโลก และผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างว่าแบรนด์ส้มซ่านั้นเกิดและเติบโตมาได้อย่างไรก็คือ คุณวรัญญา หอมธูป หรือคุณแป้ง ผู้ประสานงานชุมชนและเลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และคนต้นคิดในการนำต้นส้มซ่ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือสปา จนได้เข้าสู่เวทีการประกวดของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องของการสกัด การเปลี่ยนแปลงสารของต้นส้มซ่าในปี ...

  BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2016-4

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  1 week ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  Read More
 • 2006-3

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559

  3 weeks ago

  BEDO LIFE : เก็บกระเป๋าเยือนฮอยอัน-เว้ BEDO INTERVIEW : ย้ำความสำคัญเศรษฐกิจชีวภาพกับ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสภาพัฒน์ / Local Alike ธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อสังคมยั่งยืน BIO ARTICLE : ส้มซ่า เครื่องสำอางสกัดจากธรรมชาติ ของดีพิษณุโลก / ลด ละ เลิก ทำให้โลกร้อน ...

  Read More
 • 2006-2

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2559

  5 months ago

  BEDO LIFE : อุทัยธานี ดินแดนแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ BEDO INTERVIEW : ความสุขเปลี่ยน ป๊อด โมเดิร์นด๊อก / พูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส BIO ARTICLE : สบู่โคลน ความงามจากธรรมชาติ / PES ประเทศเวียตนาม   อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ