ปลูกรักษ์
  E-GARD EVENT1 0

  “งานปัง ร้านดัง” ณ SCB Park Plaza by BEDO

  5 days ago

  เชิญพบกับบูท BEDO และผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน ได้ที่งาน “งานปัง ร้านดัง” ณ SCB Park Plaza (ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า) ฝั่งทิศตะวันออก ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ขอเชิญท่านที่สนใจไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันได้ที่บูทนะคะ แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีภาพ ...

  291216 0

  “เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน ๒ นาทีได้อย่างไร”

  3 weeks ago

    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง “เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน ๒ นาทีได้อย่างไร” ความยาว ๒ นาที เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช BEDO จึงได้นำเผยแพร่ผ่านสื่อที่มีอยู่ สำหรับผู้สนใจสามารถดาวโหลดได้ที่www.parliament.go.th หรือ www.reformvoice.com หากต้องการเผยแพร่บน website ที่ผ่าน link ของ Youtube ขอความกรุณานำที่อยู่ข้อมูล (URL)https://youtu.be/J1VIyAUtxMM ...

  200117 0

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : “อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า…

  2 days ago

  “อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน” ………………………………………………….. เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า อยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชน -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-

  ราคากลาง : จ้างจัดการเดินทางโครงการพัฒนาทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนแบบบูรณาการ การกำหนดทางนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับจังหวัด-อำเภอ เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้กรณีศึกษา ณ ประเทศภูฎาน ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2560

  2 days ago

  26 0

  BEDO เข้าร่วมพิธีอุปสมบท ทส. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  3 days ago

  วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอุปสมบท 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) โดยพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีอุปสมบทดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ และนายอุทัย ...

  S__13434965 0

  BEDO ร่วมอบรม “เทคโนโลยีการย้อมครามด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” จ.สกลนคร

  5 days ago

  สพภ.โดยกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาดเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมครามด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ภูพาน ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร จัดขึ้นโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) ม.เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค. 60 โดยมี นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ทั้งนี้ การย้อมครามและพัฒนารูปแบบผ้าทอเดนีมสำหรับผ้ายีนส์ทอมือและทอเครื่องด้วยการใช้น้ำตาลกลูโคส (D-glucose) และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติทดแทนสารไฮดรอส(ผงเหม็น) ซึ่งเป็นทางเลือกการผลิตผ้าย้อมครามที่ช่วยลดระยะเวลาการผลิตและสามารถทำได้ในปริมาณมากเพื่อรองรับผู้บริโภคในตลาดผ้าย้อมครามกึ่งอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ...

  160117 0

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือ…

  6 days ago

  ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือ การที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือ…คนไทยทั้งปวง -ข้อความจากพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-

  2 0

  BEDO เข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล

  6 days ago

  วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.45 น. พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. รวมถึง ...

  DSC01500 0

  BEDO สำรวจข้อมูลเพื่อส่งเสริมธุรกิจผู้ผลิตกาแฟชะมดจังหวัดเชียงราย

  1 week ago

  เมื่อวันที่ 9-11 ม.ค. 60 BEDO โดยนายถาวร บุญราศรี และคณะ ร่วมด้วย ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า ได้พบปะเยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตกาแฟชะมดจังหวัดเชียงราย โดยเริ่มจากเยี่ยมชมฟาร์มผู้ผลิตกาแฟชะมดในพื้นที่ดอยช้าง คือ คุณสมชาย แซ่จาง และคุณบรรพต คีรีคามสุข ต่อด้วยผู้ผลิตกาแฟชะมดในพื้นที่ดอยวาวี คือ คุณสุวิทย์ เนารุ่งโรจน์ คุณสุรพล นภาโรจน์ ...

  110117 0

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ฉันถือว่า ฉันเป็นพลเมืองคนหนึ่ง…

  2 weeks ago

  ฉันถือว่า ฉันเป็นพลเมืองคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่ง …ตราบใดที่ยังอยู่ในตำแหน่งนี้… ตราบนั้นฉันต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-

  1 0

  BEDO เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการดำเนินการตามนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ทส. ปีงบประมาณ 2560

  2 weeks ago

  วันที่ 9 มกราคม 2560 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด ทส. เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการดำเนินการตามนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ...

  8 0

  BEDO เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ต้นไม้ของหนู” เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2560

  2 weeks ago

  วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. กลุ่มกิจการอำนวยการ งานสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส. ในหัวข้อ “ทส.ชวนเยาวชนทั่วประเทศปลูกต้นไม้ประจำตัวในโครงการ ต้นไม้ของหนู (My Tree) เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ...

  IMG_1308 0

  ‘BEDO’ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม ‘Bio Gang Challenge 2017’

  2 weeks ago

  “สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” เชิญชวนเยาวชนไทยร่วมกิจกรรม “Bio Gang Challenge 2017” ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมทุนการศึกษากว่า 245,000 บาท สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดโครงการประกวดเพื่อค้นหาโรงเรียนต้นแบบ ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จากสวนพฤกษศาสตร์” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 245,000 บาท ...

  010117 0

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

  2 weeks ago

    ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำ…คำที่จะพูด…ทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้ บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง -พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

  BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2016-4

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  5 months ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  Read More
 • 2006-3

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559

  6 months ago

  BEDO LIFE : เก็บกระเป๋าเยือนฮอยอัน-เว้ BEDO INTERVIEW : ย้ำความสำคัญเศรษฐกิจชีวภาพกับ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสภาพัฒน์ / Local Alike ธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อสังคมยั่งยืน BIO ARTICLE : ส้มซ่า เครื่องสำอางสกัดจากธรรมชาติ ของดีพิษณุโลก / ลด ละ เลิก ทำให้โลกร้อน ...

  Read More
 • 2006-2

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2559

  10 months ago

  BEDO LIFE : อุทัยธานี ดินแดนแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ BEDO INTERVIEW : ความสุขเปลี่ยน ป๊อด โมเดิร์นด๊อก / พูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส BIO ARTICLE : สบู่โคลน ความงามจากธรรมชาติ / PES ประเทศเวียตนาม   อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ