ปลูกรักษ์
  job040517 0

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

  3 weeks ago

  📌 รายละเอียด (15-05-17 : แก้ไขเอกสารหน้า 4 ในข้อ6 บรรทัดที่ 2 จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน) 📌 ใบสมัคร PDF 📌 ใบสมัคร DOC

  18673319_1326177274103930_1789427037764869892_o 0

  BEDO + ส.ป.ก. จัดสัมมนา “การขับเคลื่อน…ป่าครอบครัว” VOL.2

  2 days ago

  BEDO และ ส.ป.ก. ร่วมกันจัดงานสัมมนาจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนป่าครอบครัว ภายใต้ความร่วมมือ BEDO กับ ส.ป.ก.” ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และพื้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12 – 14 ...

  1494218210605 0

  ทะเลน้อย พืชพันธุ์ สัตว์ป่า ทำมาหากิน เศรษฐกิจชีวภาพ ความยั่งยืน

  2 days ago

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยนายถาวร บุญราศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย ดร. ชวาล ทัฬหิกรณ์ ที่ปรึกษากิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพื้นฐาน (สัตว์ป่า) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานระดับจังหวัดของพัทลุง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และประชาชนรอบทะเลน้อย ได้ร่วมกันประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความเห็น ...

  18671443_1325941700794154_3755125948976181019_o 0

  BEDO และ ส.ป.ก. จัดสัมมนา “การขับเคลื่อน…ป่าครอบครัว” VOL.1

  5 days ago

  BEDO และ ส.ป.ก. ร่วมกันจัดงานสัมมนาจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนป่าครอบครัว ภายใต้ความร่วมมือ BEDO กับ ส.ป.ก.” ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และพื้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12 – 14 ...

  S__14770686 0

  ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมฝึกอบรมฟรี!!! เรื่องการเลี้ยงกวาง (พันธุ์ต่างประเทศ) เชิงพาณิชย์

  6 days ago

  เรื่อง : การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน สถานที่ : ฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน จ.สุโขทัย วันและเวลา : 10-11 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-17.00 น. เปิดรับสมัครวันนี้ – 30 พฤษภาคม 2560 จำนวน 10 ท่านเท่านั้น!!! ...

  185093 0

  BEDO ร่วมกับธกส. ในโครงการส่งเสริมการตลาดดิจิตอล

  1 week ago

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งจะได้มีความร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในการทำโครงการส่งเสริมการตลาดดิจิตอลให้กับผลิตภัณฑ์จากชุมชนและผู้ประกอบการ SME ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ร่วมกันต่อไป

  160517 (2) 0

  BEDO จัดอบรม Business Model Canvas ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด การเงิน และกฎหมายธุรกิจ

  2 weeks ago

  กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพได้จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะธุรกิจแนวใหม่ หลักสูตร Business Model Canvas และความรู้เบื้องต้นทางการตลาด การเงิน และกฎหมายธุรกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้มีองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นที่จะสามารถนำไปประกอบธุรกิจของตนเองได้ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมกว่า 20 คน ในวันที่ 12, 13, 20 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 9, 10 มิถุนายน 2560 ณ ...

  job160517 0

  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

  2 weeks ago

  BEDO เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อัตราเงินเดือน : 16,000 บาท ระยะเวลารับสมัคร : วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560 ระยะเวลาการจ้าง : 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560 ติดต่อ ...

  050517_1 0

  เรื่องน่ารู้ : หญ้าแฝก

  3 weeks ago

  หญ้าแฝกมีอยู่ในโลกประมาณ 11-12 ชนิด จัดเป็นไม้จำพวกหญ้า มีอายุหลายปี ขึ้นเป็นกอแน่น ใบยาวตั้งตรงขึ้นได้สูงประมาณ 1-2 เมตร กอแฝกจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ โคนกอเบียดแน่นไม่มีไหล ในประเทศไทยจะพบหญ้าแฝกได้มากที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีความชื้นสูง หรือใกล้น้ำ และในป่าเต็งรัง ในทางสมุนไพร รากมีรสหอม ช่วยทำให้ดวงจิตชุ่มชื่น ช่วยแก้โรคประสาท กลิ่นของรากช่วยกล่อมประสาท น้ำมันหอมระเหยช่วยทำให้นอนหลับ ทำให้สงบ เป็นต้น แหล่งข้อมูล : ...

  18237858_1308008835920774_2120292681756448567_o 0

  ประชุมและฝึกอบรการดำเนินโครงการป่าครอบครัวฯ จ.เชียงใหม่

  3 weeks ago

  BEDO ลงพื้นที่จัดประชุม / ฝึกอบรมรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างการป่าครอบครัว ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2560 ณ พื้นที่ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ BEDO โดยกลุ่มกิจการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นำโดย นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นายบุญญานนท์ ศรีโท เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และนางสาวนิลาวัลย์ จินดา ...

  BEDO – Magazine

 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  2 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • mag2017-1

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : เที่ยวชุมชนปง / นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BEDO ACTION : พัฒนา น้ำเกี๋ยน ชุมชนต้นแบบชีววิถี / คุณค่า ความสำคัญของตราส่งเสริม BIO ARTICLE : โครงการส่วนปรพระองค์ สวนจิตรลดา / บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ สพภ. ท่านใหม่ จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2016-4

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  9 months ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ