ปลูกรักษ์
  20161020_111132 0

  ผู้แทนมูลนิธิ สพภ. และ BEDO ร่วมประชุมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เพื่อนำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะ Business & Biodiversity Check

  8 hours ago

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม  2559 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (มสพภ.) ได้นำคณะทีมตรวจประเมิน Business & Biodiversity Check ประกอบด้วย นายปฏิญญา เหลืองทองคำ หัวหน้าทีมตรวจประเมินฯ มสพภ.  นายสุวีร์ งานดี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ...

  20161010_155149 0

  ผู้แทนมูลนิธิ สพภ. และ BEDO ร่วมประชุมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด เพื่อนำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะ Business & Biodiversity Check

  11 hours ago

  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม  2559 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (มสพภ.) ได้นำคณะทีมตรวจประเมิน Business & Biodiversity Check ประกอบด้วย นายปฏิญญา เหลืองทองคำ หัวหน้าทีมตรวจประเมินฯ มสพภ.  นายสุวีร์ งานดี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ...

  NjpUs24nCQKx5e1EziiKbT6DMcY8hrpMyc687kFLWIG 0

  พระบรมราโชวาท หลักคิด…หลักยึดแก่นแท้ของกีฬา

  12 hours ago

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และทรงมีพระเมตตา แก่วงการกีฬาไทยอันหาที่สุดมิได้ ด้วยพระองค์ท่านทรงมีความรอบรู้ เข้าพระราชหฤทัยในแก่นแท้ของ “กีฬา” ทั้งพระราชทานแง่คิดในบริบทต่างๆ สมควรที่ประชาชนคนไทย คนกีฬาไทย ในแขนงต่างๆจะน้อมนำและคิดตาม ดั่งพระบรมราโชวาทที่พระองค์ได้พระราชทานไว้มากมายในวโรกาสต่างๆ ซึ่งจะขออัญเชิญพระบรม ราโชวาทสำคัญๆบางส่วนที่มีการเรียบเรียงขึ้นตามพระสุรเสียงที่มีการบันทึกไว้ มานำเสนอเพื่อเป็นหลักคิดในการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนากีฬาไทยต่อไป… พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะเข้าแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคารที่ ...

  14715699_1118367584884901_7940300573849422523_o 0

  BEDO เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

  1 day ago

  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ กรมป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจัดโดยกรมป่าไม้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาจารย์ นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวนกว่า 500 ...

  14720447_1117573241631002_2403072277096085373_n 0

  BEDO ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ “CPF รักษ์นิเวศ”

  1 day ago

  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา BEDO โดย นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนของ BEDO ในการร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ “CPF รักษ์นิเวศ” ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ภายใต้ โครงการเขาพระยาเดินธง “ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ...

  14700753_1117374231650903_2437599181567793082_o 0

  BEDO ประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการดำเนินโครงการนำร่อง “ป่าครอบครัวในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. บริเวณแนวกันชนป่าอนุรักษ์” จังหวัดอุทัยธานี

  1 day ago

  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ฺBEDO นำโดย นายเสมอ ลิ้มชูวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการจัดการชุมชน นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการดำเนินโครงการนำร่อง “ป่าครอบครัวในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. บริเวณแนวกันชนป่าอนุรักษ์” จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ผลจากการหารือ ...

  14691931_1119412008113792_3253922186637025693_o 0

  BEDO เข้าร่วมเวรผลัดเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  4 days ago

  วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นายเสมอ ลิ้มชูวงศ์ ที่ปรึกษาประจำ สพภ. นางสุชาดา ชยัมภร เจ้าหน้าที่มูลนิธิ สพภ. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน สพภ. เข้าร่วมเวรผลัดเฝ้าฯ ...

  job211016 0

  เชิญชวนเที่ยวกุยบุรี “เที่ยวดูช้างบ้านพ่อที่กุยบุรี ช่วยชีวี คนและช้าง”

  5 days ago

  กุยบุรี เป็นชื่อที่มีหลากหลายเหตุการณ์เกี่ยวข้อง เป็นที่ตั้งอำเภอ เป็นชื่ออุทยานแห่งชาติ เป็นที่แห่งความขัดแย้งคนกับช้างป่าในอดีต และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ หลากหลายเรื่องราวในอดีตที่เกิดความขัดแย้งกันแต่ท้ายที่สุด ณ ปัจจุบัน กุยบุรีซาฟารีเมืองไทย คือ ที่ที่มีการจัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า โดยใช้การมีส่วนร่วมเป็นหลัก ทำให้เกิดการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ชุมชนบ้านรวมไทย คือหนึ่งในกลไกสำคัญที่เปลี่ยนจากผู้ได้รับผลกระทบ เป็นความร่วมมือและได้ประโยชน์กลับคืนในรูปของกิจกรรมให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสัตว์ป่า BEDO ได้เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ขณะนี้ชุมชนมีความพร้อมที่จะให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ โดยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ...

  Untitled 0

  ทฤษฎี “แกล้งดิน” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  5 days ago

  วันที่ 24 สิงหาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสกับ หม่อมเจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร.นายชิต นิลพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเล็ก จินดาสงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน นายอำเภอท้องที่ และข้าราชการที่ เกี่ยวข้องในจังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า “ด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาส เป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำขังตลอดปี ดินมีคุณภาพต่ำ ซึ่งพื้นที่ ทั้งหมดประมาณสามแสนไร่ เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกิน แม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้วยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผล ทั้งนี้ เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท์ ทำให้มีกรดกำมะถัน เมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยว ...

  k8621656-4 0

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  5 days ago

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อกำเนิดจากการที่ได้รับพระราชดำริ เมื่อวัน 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ที่พระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไป โดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนคงความชุ่มชื้นเอาไว้เป็นประโยชน์อย่างที่ 4 ...

  e0b894e0 0

  พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ

  6 days ago

  ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรี ได้เทิดพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาทรัพยากรน้ำ โดยได้ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ” เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระตำหนักจิตลดารโหฐาน ด้วยเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงว่า “น้ำคือชีวิต” นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่ง น้ำเป็นจำนวนมาก ได้ทรงศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองทั้งจากเอกสารและรายงานทางวิชาการที่ ...

  1386495969-2-o 0

  โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ

  6 days ago

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้จัดตั้ง “กองทุนบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะในมูลนิธิชัยพัฒนาไว้ จำนวน 1 ล้านบาท” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2538 และยังได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานต่อคณาจารย์ผู้ดำเนินการ โดยให้แบ่งพื้นที่ฝังกลบขยะออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ในกรณีที่มีพื้นที่ฝังกลบอยู่แล้ว ให้ใช้ก๊าซจากขยะให้หมดก่อน ต่อจากนั้นก็นำขยะไปร่อนแยกส่วนประกอบ ส่วนที่เหลือที่ยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ให้นำไปเผา เพื่อที่จะนำเอาพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ เมื่อเกิดเถ้าถ่านขึ้นก็นำไปผสมกับวัสดุที่เหมาะสม เพื่ออัดเป็นแท่ง ซึ่งอาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างต่อไปได้ เมื่อพื้นที่ส่วนแรกว่างลงก็สามารถนำขยะมาฝังกลบได้ใหม่ ...

  BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2016-4

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  2 months ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  Read More
 • 2006-3

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559

  3 months ago

  BEDO LIFE : เก็บกระเป๋าเยือนฮอยอัน-เว้ BEDO INTERVIEW : ย้ำความสำคัญเศรษฐกิจชีวภาพกับ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสภาพัฒน์ / Local Alike ธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อสังคมยั่งยืน BIO ARTICLE : ส้มซ่า เครื่องสำอางสกัดจากธรรมชาติ ของดีพิษณุโลก / ลด ละ เลิก ทำให้โลกร้อน ...

  Read More
 • 2006-2

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2559

  7 months ago

  BEDO LIFE : อุทัยธานี ดินแดนแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ BEDO INTERVIEW : ความสุขเปลี่ยน ป๊อด โมเดิร์นด๊อก / พูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส BIO ARTICLE : สบู่โคลน ความงามจากธรรมชาติ / PES ประเทศเวียตนาม   อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ