job021017 0

เอกสารเผยแพร่ “งานสัมมนาการสร้างธุรกิจ จากทรัพยากรธรรมชาติ” ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

2 months ago

สำหรับผู้สนใจสามารถ Download เอกสารต่างๆ ได้ 1. “การเริ่มต้นธุรกิจ จากทรัพยากรชีวภาพอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ” 2. “การสร้างความโดดเด่นและจุดขาย ให้ผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์” – เอกสาร 1 – เอกสาร 2

BEDO 0

BEDO จัดงานสัมมนาการสร้างธุรกิจ จากทรัพยากรธรรมชาติ

2 months ago

เมื่อเร็วๆนี้ นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. หรือ BEDO เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การสร้างธุรกิจ จากทรัพยากรธรรมชาติ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. หรือ BEDOโดยกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด เพื่อให้องค์ความรู้การสร้างธุรกิจจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหลากหลายแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังฟรี โดยมี นายจิรายุทธ ปิตานนท์ ที่ปรึกษาบริษัท จันทรบุรี ฟรุ๊ตโปรดักส์ จำกัด ที่ปรึกษาโรงแรมสำราญเพลส และอาจารย์พิเศษ วิชาการออกแบบ กระบวนการทางธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ...

0001 (26) 0

BEDO ส่งมอบดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2 months ago

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยนางศิริพร เสนามนตรี และนางสาวปานไพลิน ภิระบัน เป็นผู้แทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 305,579 ดอก ให้กับกรุงเทพมหานคร โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ส่งมอบ ให้กับนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ...

bedo_1243x835fix 0

ฟรี!!! “สัมนาการสร้างธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ” 30 กันยายน นี้

2 months ago

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ได้มีการจัดสัมนาการสร้างธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล ในวันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 17.30 น. ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมนาได้ตามวันเวลาดังกล่าว

200917 0

สพภ.เดินหน้าดึงวิสาหกิจชุมชนออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นใหม่เสริมแกร่งชิงตลาด

2 months ago

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(สพภ.)กล่าวว่า ขณะนี้สพภ.มีกำลังเดินหน้าส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้สามารถนำความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างรายได้อย่างมั่นคงและมีทิศทาง ผ่านโครงการ“พัฒนานักออกแบบระดับชุมชน” นับเป็นอีกก้าวการพัฒนาและหนุนเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการที่แข่งขันในตลาดได้ด้วยตนเองในอนาคต โดยจะเน้นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูดีเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งที่ผ่านพบว่าชุมชนมีพัฒนาการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่สินค้าของตนต่างกัน บางชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ได้จริง บางชุมชนอยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนา ต้องใช้เวลาในการพัฒนา แต่เชื่อมั่นในศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนท้องถิ่นในการค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตนมาปรับประยุกต์ให้เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ ทั้งนี้จะมีโครงการในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยที่ในปีต่อๆ ไป และขยายไปยังวิสาหกิจชุมชนอื่นๆในเครือข่ายความร่วมมือให้มากขึ้น เช่น สมาชิกธนาคารธกส. ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง กรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายสมาชิก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือสปก. เป็นต้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยอาศัยแนวความคิดและกรอบการทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการผสานการดำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจเข้าไว้กับการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี รวมถึงการอาศัยความร่วมมือจากผู้มีความรู้ความชำนาญในสายงานต่างๆ ...

190917-3 0

BEDO จัดฝึกอบรม “ฟรี” 3 หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชน

2 months ago

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดฝึกอบรม “ฟรี” 3 หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชน และยังเป็นการเตรียมความพร้อม ในการนำเครื่องมือประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยจัดฝึกอบรมในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ...

001 0

BEDO ร่วมพิธีเปิดการประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติ ครั้งที่ 17

3 months ago

BEDO เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ (17th Flora of Thailand Conference) ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า กระบี่อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการป่าครอบครัว ณ เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม ...

002 0

BEDO ร่วมจัดกิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบจากป่าครอบครัวเป็นอาหาร จ.อุทัยธานี

3 months ago

BEDO ร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้การแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบป่าครอบครัว (การใช้หัวบุกไทยทำอาหารญี่ปุ่น) และหารือแนวทางความร่วมมือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน กับ INCH –Japan (Institute of Nature and culture History) วันที่ 14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมป่าครอบครัว ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ————————————————– เมื่อวันที่ 14 ...

003 0

BEDO ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

3 months ago

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ดร.ธนิต ชังถาวร รอง ผอ.สพภ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กับ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย และนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่ แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

230817 0

ความสำเร็จของชุมชนต้นแบบ “บ้านน้ำเกี๋ยน” จ.น่าน

3 months ago

เพราะอยากหลีกหนีสังคมสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกายผนวกกับชุมชนมีสมุนไพรที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นใบหมี่ ขมิ้น หรือมะกรูด ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากสมุนไพรที่เก็บสดใหม่ทุกวัน เพื่อลดการใช้สารเคมี จนเป็นที่มาของแบรนด์ “ชีวาร์” และ “ชีวาน่า” ซึ่งเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ ผู้นำกลุ่มยอมรับว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ ก็ล้มลุกคลุกคลานไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นสบู่ แขมพู หรือน้ำยาล้างจาน ล้วนเริ่มต้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเป็นศาสตร์ของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ที่นำมาผนวกกับศาสตร์ยุกต์ใหม่ที่ลองผิด ลองถูกอยู่นานจนได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ลดการเผาป่า ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างได้ผล คุณต้อย ใจจันทร์ หัวหน้าฝ่ายผลิตชีวาร์ กล่าวว่า ...

001 0

BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย

3 months ago

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยนางศิริพร เสนามนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโส เป็นผู้แทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารองค์การจัดการน้ำเสีย หรือ อจน. เนื่องในโอกาสวันสถาปนา อจน. ครบรอบ 22 ปี ณ อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ...

008 0

“BEDO ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2560”

3 months ago

วันนี้ (12 สิงหาคม 2560) เวลา 07.00 น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพภ. โดย น.ส.ชัชชญา บุณย์ศิริ ผอ.กลุ่มกิจการอำนวยการ, ดร.ดวงพร มรกตกาล ผอ.กลุ่มกิจการการต่างประเทศ และน.ส.ดารัตน์ ดวงจินดา จนท.จัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรรวม ...

120817 0

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

4 months ago

คำขวัญวันแม่ ปี 2560 “สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”

S__7635195 0

BEDO เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

4 months ago

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ...

20476476_1388833827838274_5971751556554129173_n 0

งานแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 months ago

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ขอเชิญร่วมงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สร้างชีวิตสมดุล เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ...

BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  5 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  8 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ