DSC02518 0

BEDO ระดมความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระและใกล้เคียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่า

3 years ago

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ที่อาคารเอนกประสงค์ สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO และคณะ ได้ประชุมระดมความคิดจากหน่วยงานรัฐและเอกชน  ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สำนักงานชลประทานที่ 9 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาพัทยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ...

S__2244662-642x335 0

BEDO ร่วมกับผู้ประกอบการที่ได้รับตราฯ ร่วมงาน “2014 Wonderful Thailand” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

3 years ago

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับผู้ประกอบการที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (BIO ECONOMY) ได้แก่ บริษัท น้องนะคะ เนเชอรัล จํากัด, บริษัทฮุ้ยชุน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไฮบริด มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โมวาด้า จำกัด เข้าร่วมงาน “2014 Wonderful Thailand” ...

P1050212-642x335 0

BEDO ลงพื้นที่ประเมินชุมชนตำบลหงาว จังหวัดระนอง เมืองร่ำรวยป่าชายเลน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างเงิน จากทรัพยากรชีวภาพสู่ชุมชน

3 years ago

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายถาวร บุญราศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO  ได้ลงพื้นที่ตำบลหงาว อำเภอเมืองจังหวัดระนอง ซึ่งสืบเนื่องจากการที่ BEDO ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหยีน้ำเป็นไบโอดีเซลโดยให้ชุมชนที่มีต้นหยีน้ำมีส่วนร่วมการจัดหาวัตถุดิบและนำไปแลกเปลี่ยนเป็นน้ำมันไบโอดีเซลจากโครงการ ขณะที่จังหวัดระนองเป็นหนึ่งในไม่กี่จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ ซึ่งชุมชนตำบลหงาว ได้แจ้งความต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในท้องถิ่น ซึ่ง BEDO มีภารกิจด้านการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอยู่แล้ว จึงได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจะส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนดังกล่าว โดยคำนึงถึงวัตถุดิบที่จะเป็นสารสำคัญ ความพร้อมของชุมชน ...

unnamed-642x335 0

BEDO เข้าพบองค์การสวนสัตว์เพื่อเจรจาความร่วมมือการสร้างศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง

3 years ago

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์ นายวีระพงศ์ มาลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย นายอุทัย  เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าพบ นางบุญนาค พงษ์ภมร  รองผู้อำนวยการ  รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เพื่อเจรจาความร่วมมือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง ซึ่งการเจรจาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางองค์การสวนสัตว์เป็นอย่างดี ในการอำนวยพื้นที่เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ Biodivesity    แหล่งข้อมูล ...

DSC03402-642x335 0

ตรวจประเมินตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

3 years ago

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มแผนงานสื่อสารองค์กรและคณะตรวจประเมินให้ตราส่งเสริมฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  โดยตรวจประเมินให้ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จำนวนทั้งสิ้น 9 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำผึ้งดอกลำใย น้ำผึ้งดอกไม้ สบู่เหลวน้ำผึ้ง สบู่ก้อนน้ำผึ้ง ชาใบเตยอบน้ำผึ้งดอกลำใย ชามะตูมอบน้ำผึ้งดอกลำใย ชากระเจี๊ยบอบน้ำผึ้งดอกลำใย ชาดอกอัญชันอบน้ำผึ้งดอกลำใย ...

003-642x335 0

BEDO ลงนามบันทึกการหารือความร่วมมือด้าน Business and Biodiversity กับ Global Nature Fund (GNF)

3 years ago

ผศ.ดร. วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ BEDO ลงนามในบันทึกการหารือความร่วมมือและเจรจาความร่วมมือด้าน Business and Biodiversity กับ Ms. Marion Hammerl, President, Global Nature Fund (GNF) ณ สำนักงานใหญ่ GNF เมือง Radolfzell ประเทศเยอรมัน ในวันที่ ...

IMG_5899-642x335 0

BEDO จัดประชุมคณะทำงานโครงการป่าครอบครัวเพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2558

3 years ago

  ++BEDO จัดประชุมคณะทำงานโครงการป่าครอบครัวเพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2558++   ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ สพภ. 1 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   เเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ...

IMG_0545-642x335 0

“ตลาดสดสนามเป้า…ถ่ายทำโครงการพัฒนายกระดับผลกระดาษมูลช้าง” ลำปาง

3 years ago

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 รายการ “ตลาดสดสนามเป้า” ได้เข้าไปถ่ายการทำกระดาษมูลช้าง ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กระดาษจากมูลช้าง ที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าไปปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษมูลช้างที่เดิมใช้โซดาไฟ และคลอรีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยวิธีการทำกระดาษที่พัฒนาขึ้นนี้ ใช้โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ...

DSCF3920-642x335 0

BEDO ติดตามผลความก้าวหน้าความสำเร็จการดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารผลิตเพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำแร่บ่อน้ำร้อนกันตรัง ของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง จังหวัดตรัง

3 years ago

เมื่อวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO โดยนายวิฑิต ภู่พิมาย และนายเอ๊กซ์ สุทธิละออง ผู้ประสานงานกิจกรรมฯ ได้เข้าพบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง เพื่อติดตามและกำกับติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำแร่บ่อน้ำร้อนกันตรังสู่มาตรฐาน ซึ่งผลการดำเนินโครงการพบว่าชุมชนมีการปรับปรุงอาคารการผลิตที่สะอาดและได้มาตรฐาน รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพทำให้ชุมชนมีกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น ตามความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากน้ำแร่บ่อน้ำร้อนกันตัง ประกอบด้วย ครีมนวดตัวสมุนไพร, โลชั่นบำรุง ผิวสมุนไพร, โคลนพอกตัวสมุนไพร, ...

IMG_9960-642x335 0

BEDO รับฟังความเห็นในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าพื้นที่กุยบุรี สู่มาตรฐานสากล

3 years ago

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO โดย ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพ สพภ. และนายถาวร บุญราศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหารือกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ) และสมาชิกชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเด็นที่มีการหารือเพื่อรับฟังความเห็นต่อความต้องการเร่งด่วนในการปรับปรุงเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสื่อความหมายและอื่นใดที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าในพื้นที่กุยบุรีให้มีคุณภาพบริการทัดเทียมกับสากล ที่ประชุมสรุปความต้องการที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ...

IMG_8247-642x335 0

BEDO สร้างมูลค่าเพิ่มจากมูลช้างแก่ชุมชนรอบศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

3 years ago

มื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2557 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำกระดาษจากมูลช้าง เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่ คนงานและตัวแทนชุมชนรอบศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โดย BEDO มีนายโรจ เทพวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานสื่อสารองค์กร และนายถาวร บุญราศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและนางสาวพินิจพรรณ วัฒนากาล ...

DSCF3829-642x335 0

BEDO ลงพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์และมหาสารคาม

3 years ago

สพภ.ลงพื้นที่ ตามที่ สพภ. ให้การสนับสนุนชุมชนในการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ในปี 2557 ในเรื่องของการสนับสนุนโครงการของชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู และการจัดทำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ และมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่ สพภ.นำโดยวิฑิต ภู่พิมาย และนายเอ๊กซ์ ...

311142-642x335 0

BEDO ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ “คุ้งบางกะเจ้า” ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557

3 years ago

นายเสมอ  ลิ้มชูวงศ์ (ทปษ.ด้านการจัดการชุมชน) ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ “คุ้งบางกะเจ้า” อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุมดังกล่าว คณะทำงานฯ ได้กำหนดกรอบการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ “คุ้งบางกะเจ้า” ในระยะเร่งด่วน เฉพาะหน้า ในปีการผลิตนี้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายคณะทำงานและเลขานุการฯ ...

31114-642x300 0

การหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (คุ้งบางกะเจ้า และ PES.) ระหว่าง BEDO BEATAGRO และ TRIS

3 years ago

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 คณะฯ BEDO นำโดยนายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ. ได้เข้าพบหารือการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน กับ บมจ. เบทาโกร โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังแนวทางฯ และให้ข้อคิดเห็นด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สันติ กีระนันทน์ ...

S__3260447-642x335 0

BEDO พัฒนาโมเดลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ พร้อมทั้ง สนับสนุน “ป่าครอบครัว (Family Forest)” โมเดลการอนุรักษ์ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจ

3 years ago

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร. วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประธานในพิธีแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ดร.ธนิต ชังถาวร และผู้บริหาร BEDO ร่วมแถลงข่าว ในประเด็นต่อไปนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการนำทรัพยากรชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในทุกระดับ โดยหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนชุมชนและผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้า ...

IMG_3974-642x335 0

กลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานประมงน้อมใจ ไทยทั่วหล้า ครั้งที่ 13”

3 years ago

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานประมงน้อมใจ ไทยทั่วหล้า ครั้งที่ 13” ประจำปี 2557 ณ ห้อง MCC HALL ห้างสรรพสินค้า The Mall บางกะปิ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ...

BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  6 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  8 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  10 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ