จัดซื้อจัดจ้าง : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแข่งขันราคาจ้างจัดทำส่ิงพิมพ์หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มมอลลัสกา (หอย ทาก หมึก) (เลขที่ 27/2560 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560)

1 week ago

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกแข่งขันจ้างจัดทำหนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพขงอสัว์กลุ่มมอลลัสกา (หอย ทาก หมึก) (เลขที่ 26/2560 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560)

1 week ago

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดทำสิ่งพิมพ์หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพขงอสัว์กลุ่มมอลลัสกา (หอย ทาก หมึก) (เลขที่ 25/2560 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560)

1 week ago

job310817 0

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560)

3 weeks ago

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน พ.ศ. 2560 รายละเอียด ใบสมัคร PDF ใบสมัคร DOC

job160817 0

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560)

1 month ago

1. ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระดับ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2-4 จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 สิงหาคม พ.ศ. ...

BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  3 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  5 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ