จัดซื้อจัดจ้าง : (ร่าง)ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบสื่อต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ …/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)

1 month ago

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบสื่อต่างๆ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ …/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561) ราคากลาง ขอบเขตและคุณลักษณะ

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 4/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)

1 month ago

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 4/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561) ขอบเขตและคุณลักษณะ

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 3/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)

1 month ago

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 3/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561) ขอบเขตและคุณลักษณะ

จัดซื้อจัดจ้าง : (ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ร่าง ครั้งที่2) (ครั้งที่ …/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561)

1 month ago

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ร่าง ครั้งที่2) (ครั้งที่ …/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561) ราคากลาง ขอบเขตและคุณลักษณะ

ราคากลาง : การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนการวิจัย จำนวน 23 โครงการ (สพภ.-วช.)

1 month ago

📂 ราคากลาง : การพัฒนาฟิล์มหดแบบใช้ความร้อนจากพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ 📂 ราคากลาง : การปรับปรุงสมบัติทนการกระแทกและสมบัติทางความร้อนของ PLA สำหรับการแปรรูปเทอร์โมฟอร์มมิ่ง 📂 ราคากลาง : การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ำและกระบวนการหมักเพื่อผลิตกรดแลกติกรูปดีจากแป้งโดย Lactobacillus plantarum D1X1 📂 ราคากลาง : พัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น (ระยะที่ 2) 📂 ราคากลาง ...

จัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างการรับรู้ BioEconomy ความผูกพันที่มีต่อตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่ 2/2561 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561)

1 month ago

จัดซื้อจัดจ้าง : (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร ๒๐๑๘ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 month ago

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร ๒๐๑๘ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะงานจ้าง ราคากลาง

BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  6 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  8 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  10 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ