ราคากลาง : การเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งทะเลโบราณในรอบ 2,000 ปี บริเวณพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 จนถึงปัจจุบัน

2 months ago

ราคากลางเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2560 รอบสอง ด้านสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ (จำนวน 6 รายการ)

2 months ago

1. ราคากลาง : การเสริมกำลังอาคารเรียนต้นแบบเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวโดยการใช้ตะแกรงเหล็กฉีก และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน กรณีตัวอย่างอาคารเรียนในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย 2.  ราคากลาง : การถอดบทเรียนการดำเนินงานของการลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 3. ราคากลาง : การกำจัดสังกะสีไอออนจากน้ำเสียเส้นด้ายยางโดยใช้เทคนิคการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า 4. ราคากลาง : ศักยภาพในการรุกรานของกุ้งกามแดง Cherax quadricariantus (von ...

BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  6 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  7 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  10 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ