จัดซื้อจัดจ้าง : (ร่าง)ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบสื่อต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ …/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)

5 days ago

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบสื่อต่างๆ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ …/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561) ราคากลาง ขอบเขตและคุณลักษณะ

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 4/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)

5 days ago

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 4/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561) ขอบเขตและคุณลักษณะ

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 3/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)

5 days ago

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 3/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561) ขอบเขตและคุณลักษณะ

จัดซื้อจัดจ้าง : (ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ร่าง ครั้งที่2) (ครั้งที่ …/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561)

5 days ago

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ร่าง ครั้งที่2) (ครั้งที่ …/2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561) ราคากลาง ขอบเขตและคุณลักษณะ

จัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างการรับรู้ BioEconomy ความผูกพันที่มีต่อตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่ 2/2561 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561)

1 week ago

จัดซื้อจัดจ้าง : (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร ๒๐๑๘ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 weeks ago

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร ๒๐๑๘ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะงานจ้าง ราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง :ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่ …../2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

4 weeks ago

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ ฯ 2.ราคากลางจัดกิจกรรมการประกวด 3.ขอบเขตงานจัดกิจกรรมการประกวด

จัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 62/2560 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

4 weeks ago

จัดซื้อจัดจ้าง : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างสร้างการรับรู้ BioEconomy ความผูกพันที่มีต่อตราส่งเสริม ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 55/2560 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

2 months ago

BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  6 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  8 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  10 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ