ปลูกรักษ์
  240117

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การทำความดีนั้น… โดยมากเป็นการเดินทวนกระแส

  240117

  การทำความดีนั้น…
  โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์
  จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า…แต่ก็จำเป็นต้องทำ
  เพราะหาไม่…ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่
  แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว

  -พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-
  ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙

  Share This Article

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือ…

  Next Story »

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ในบ้านเมืองนั้น…มีทั้งคนดีและคนไม่ดี

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ