ปลูกรักษ์
  300117

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ในบ้านเมืองนั้น…มีทั้งคนดีและคนไม่ดี

  300117

  ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี
  ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด
  การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย
  จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี
  หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี
  ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง
  และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ
  ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้
  ++++++++++++++

  พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

  Share This Article

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การทำความดีนั้น… โดยมากเป็นการเดินทวนกระแส

  Next Story »

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่า…

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ