ปลูกรักษ์
  1

  BEDO จัดฝึกอบรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพและศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว หวังเพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

  เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2560 นายปิยะ บุญพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ร่วมกับคณะวิทยากร ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร, อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์ห้าวหาญ ทวีเส้ง คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อจัดกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) กับความหลากหลายทางชีวภาพ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

  โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอย่างมาก อาทิกลุ่มเครือข่าย องค์กรในชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว, กลุ่มโฮมสเตย์หมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงปกากะญอ, กลุ่มผลิตกระเป๋าและผ้าทอมือปกากะญอ และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพตำบลแม่ระมาด ซึ่งการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้จะช่วยชุมชนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

  การบริหารจัดการท่องเที่ยวให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้สัมผัสประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชุมชนที่ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมชาวกระเหรี่ยงปกากะญอ กิจกรรมการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนอย่างเป็นระบบ และรู้ถึงศักยภาพจุดแข็งของชุมชน ชุมชนมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม (Package Tour) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อให้เกิดการบริการที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว มีแผนการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีเส้นทางการท่องเที่ยวเชี่ยมโยงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่น ถ้ำทหารญี่ปุ่น เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาหาร ที่พักโฮมสเตย์ ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน

  1 2 3 4 IMG_2148 IMG_2169 IMG_2182 IMG_2184 IMG_2201 IMG_2225 IMG_2226 IMG_2230 IMG_2231 IMG_2232 IMG_2238 IMG_2243 IMG_2246 IMG_2262 IMG_2271 IMG_2276 IMG_2279 IMG_2282 IMG_2293 IMG_2303 IMG_2311 IMG_2316 IMG_2332 IMG_2333 IMG_2336 IMG_2338 IMG_2339

   

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  BEDO ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกประชาชน ณ สนามหลวง

  Next Story »

  BEDO ชวนช๊อปของดีราคาเบาๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  11 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ