ปลูกรักษ์
  18237858_1308008835920774_2120292681756448567_o

  ประชุมและฝึกอบรการดำเนินโครงการป่าครอบครัวฯ จ.เชียงใหม่

  BEDO ลงพื้นที่จัดประชุม / ฝึกอบรมรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างการป่าครอบครัว ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2560 ณ พื้นที่ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

  BEDO โดยกลุ่มกิจการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นำโดย นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นายบุญญานนท์ ศรีโท เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และนางสาวนิลาวัลย์ จินดา ผู้ประสานงานโครงการป่าครอบครัวฯ และได้รับเกียรติจากนายศิริพงษ์ โทหนองตอ นายกอุทยานการเรียนรู้สมาคม จ.อุทัยธานี บรรยายแนวคิด แนวปฏิบัติ การดำเนินงานป่าครอบครัว พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างป่าครอบครัวให้กับสมาชิกเครือข่ายป่าครอบครัว ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

  โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวนประมาณ 25 คน พร้อมทั้งได้มอบกล้าไม้ให้กับสมาชิกเครือข่ายป่าครอบครัวฯ จำนวน 5 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ ลองกอง จำนวน 20 ต้น, มะพร้าวน้ำหอม จำนวน 20 ต้น, ทุเรียนจำนวน 20 ต้น, เงาะจำนวน 20 ต้น และกล้วยหอมทอง จำนวน 20 ต้น รวมจำนวน 100 ต้น ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่ตรงตามความประสงค์ของสมาชิกในการที่จะปลูก / ดูแล และเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าครอบครัว โดยผู้เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้รับความรู้ / แรงบันดาลใจในการสร้างป่าครอบครัว เพื่อให้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย อีกทั้ง ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกเครือข่ายป่าครอบครัว ของนางศรีวรรณ ดวงแก้วเรือน ซึ่งมีพื้นที่จำนวน 7 ไร่ มีแหล่งน้ำ จำนวน 2 บ่อ

  โดยแบ่งเป็นแปลงปลูกพืชชนิดต่างๆซึ่งมีความหลากหลายและปลูกอย่างเป็นระบบในรูปแบบของสวน อาทิเช่น กระทกรก ต้นสัก น้อยหน่า ดีปลากั้ง หม่อน ต้นชมพู่ สวนต้นลำไย สับปะรด ผักหวาน ต้นไทร ชะอม ส้มโชกุน ฝรั่ง แก้วมังกร หมากเม่า เกาลัด มะไฟ กระท้อน ต้นไผ่ ต้นเสี้ยว มะม่วง มะเฟืองหวาน เชียงดา ลิ้นฟ้า เพกา มะขาม ผักบุ้ง มะเขือ และพริก เป็นต้น พบว่า พื้นที่ยังขาดการบริหารจัดการและการดูแลค่อนข้างมาก เนื่องจากผลผลิตจากพืชพันธุ์ต่างๆ มีจำนวนมาก แต่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยได้รับคำแนะนำจากนายศิริพงษ์ โทหนองตอ และนายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ในการบริหารจัดการพื้นที่ การปลูกเสริมเพิ่มเติม การดูแล/รักษา สรรพคุณ/คุณประโยชน์ของพันธุ์ไม้ที่จะปลูก

  เพื่อให้ป่าครอบครัวของสมาชิกมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน และเกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

  18198455_1308007975920860_2394440249764852126_n 18198769_1308001512588173_7317497064028262805_n 18199072_1308003455921312_4718997983604195069_n 18199110_1308007172587607_2449284367933619901_n 18199449_1308000409254950_3692602839996787109_n 18222529_1308005669254424_2591823058428604064_n18222710_1308002222588102_6082063013643692050_n 18222715_1308002142588110_6495334426042089279_n 18237858_1308008835920774_2120292681756448567_o 18275209_1308006655920992_2336987488729358946_n 18300918_1308003139254677_2727187200277984093_n 18320507_1308001769254814_164655240956122951_o

  แหล่งข้อมูล :  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  BEDO ชวนช๊อปของดีราคาเบาๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  Next Story »

  BEDO จัดอบรม Business Model Canvas ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด การเงิน และกฎหมายธุรกิจ

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  9 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  11 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ