ปลูกรักษ์
  160517 (2)

  BEDO จัดอบรม Business Model Canvas ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด การเงิน และกฎหมายธุรกิจ

  กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพได้จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะธุรกิจแนวใหม่ หลักสูตร Business Model Canvas และความรู้เบื้องต้นทางการตลาด การเงิน และกฎหมายธุรกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้มีองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นที่จะสามารถนำไปประกอบธุรกิจของตนเองได้ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมกว่า 20 คน ในวันที่ 12, 13, 20 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 9, 10 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาอบรมเรื่อง Business Model Canvas และ Lean Canvas โดยวิทยากร ดร.เบญจมาภรณ์ อิศรเดช และอ.กฤษฎา ดลปัญญา และในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ได้อบรมเรื่อง Segmentation โดยวิทยากร อ.นรภัทร จันทร์ผ่อง

  160517 (1) 160517 (2) 160517 (3) 160517 (4) 160517 (5) 160517 (6) 160517 (7) 160517 (8) 160517 (9) 160517 (10)

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  ประชุมและฝึกอบรการดำเนินโครงการป่าครอบครัวฯ จ.เชียงใหม่

  Next Story »

  BEDO ร่วมกับธกส. ในโครงการส่งเสริมการตลาดดิจิตอล

  BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 month ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • mag2017-1

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

  6 months ago

  BEDO LIFE : เที่ยวชุมชนปง / นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BEDO ACTION : พัฒนา น้ำเกี๋ยน ชุมชนต้นแบบชีววิถี / คุณค่า ความสำคัญของตราส่งเสริม BIO ARTICLE : โครงการส่วนปรพระองค์ สวนจิตรลดา / บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ สพภ. ท่านใหม่ จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ