ปลูกรักษ์
  185093

  BEDO ร่วมกับธกส. ในโครงการส่งเสริมการตลาดดิจิตอล

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งจะได้มีความร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในการทำโครงการส่งเสริมการตลาดดิจิตอลให้กับผลิตภัณฑ์จากชุมชนและผู้ประกอบการ SME ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ร่วมกันต่อไป

  185089 185090 185091 185092 185093

  Share This Article

  BEDO จัดอบรม Business Model Canvas ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด การเงิน และกฎหมายธุรกิจ

  Next Story »

  ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมฝึกอบรมฟรี!!! เรื่องการเลี้ยงกวาง (พันธุ์ต่างประเทศ) เชิงพาณิชย์

  BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 month ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • mag2017-1

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

  6 months ago

  BEDO LIFE : เที่ยวชุมชนปง / นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BEDO ACTION : พัฒนา น้ำเกี๋ยน ชุมชนต้นแบบชีววิถี / คุณค่า ความสำคัญของตราส่งเสริม BIO ARTICLE : โครงการส่วนปรพระองค์ สวนจิตรลดา / บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ สพภ. ท่านใหม่ จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ