ปลูกรักษ์
  1494218210605

  ทะเลน้อย พืชพันธุ์ สัตว์ป่า ทำมาหากิน เศรษฐกิจชีวภาพ ความยั่งยืน

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยนายถาวร บุญราศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย ดร. ชวาล ทัฬหิกรณ์ ที่ปรึกษากิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพื้นฐาน (สัตว์ป่า) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานระดับจังหวัดของพัทลุง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และประชาชนรอบทะเลน้อย ได้ร่วมกันประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความเห็น ต่อแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชน คือ ทะเลน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทย หัวใจของการหารือคือรับฟังความคิดเห็นกันและกัน ก่อนนำมาประมวล ประเมิน กลั่นกรอง เป็นแนวทางพัฒนาการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  ทะเลน้อยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรชีวภาพมากมาย บึงบัว สาหร่าย กระจูด เป็นแหล่งรวมนกน้ำ ควายน้ำ ก่อเกิดอาชีพสานเสื่อจูด บริการบ้านพัก บริการเรือนำเที่ยว ประมง แปรรูปสัตว์น้ำ เหล่านี้ยังก่อเกิดวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่แตกต่าง อย่างนี้ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจชีวภาพ” กระนั้น ทรัพยากรแม้มีมากมายหากใช้โดยไม่ระมัดระวังไม่มีแบบแผน หายนะก็ย่อมมาเยือนได้ในรูปแบบภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สังคมอ่อนแอ เป็นต้น ดังนั้น มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์เศรษฐกิจชีวภาพที่นำไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

  20170519_081123 20170519_084029 1494218210605 DSC00823 DSC00837 DSC00838 DSC00864 DSC00875 DSC00880 DSC00902 DSC00911 DSC00914 IMG_0808 IMG_0864 IMG_1065 IMG_1069 IMG_1102

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  BEDO และ ส.ป.ก. จัดสัมมนา “การขับเคลื่อน…ป่าครอบครัว” VOL.1

  Next Story »

  BEDO + ส.ป.ก. จัดสัมมนา “การขับเคลื่อน…ป่าครอบครัว” VOL.2

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  10 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  12 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ