ปลูกรักษ์
  18673319_1326177274103930_1789427037764869892_o

  BEDO + ส.ป.ก. จัดสัมมนา “การขับเคลื่อน…ป่าครอบครัว” VOL.2

  BEDO และ ส.ป.ก. ร่วมกันจัดงานสัมมนาจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนป่าครอบครัว ภายใต้ความร่วมมือ BEDO กับ ส.ป.ก.” ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และพื้นที่จังหวัดสกลนคร

  เมื่อวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา BEDO นำโดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการ สพภ. ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการฯ และเจ้าหน้าที่ สพภ. พร้อมด้วยบุคลากรของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำโดย นายเจริญชัย พรรณาภพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ร่วมจัดงานสัมมนาจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนป่าครอบครัว ภายใต้ความร่วมมือ BEDO กับ ส.ป.ก.”

  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1) เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดิน การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพของสมาชิก/เครือข่ายป่าครอบครัวในแต่ละภูมิภาค
  2) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในทิศทางและแนวทางการดำเนินกิจกรรมป่าครอบครัวระหว่างเจ้าหน้าที่ สพภ. และ ส.ป.ก. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสมาชิก/เครือข่ายป่าครอบครัว
  3) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานป่าครอบครัวในเขตปฏิรูปที่ดิน 5 จังหวัดนำร่องให้บรรลุเป้าหมาย

  การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน (อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก.) เป็นวิทยากร และคณะผู้บริหารของ ม.เทคโลโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นอกจากบุคลากรของ BEDO และ ส.ป.ก. ยังมีภาคีเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมสัมมนาฯ ได้แก่ เครือข่ายป่าครอบครัว 5 เครือข่าย ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายชุมชนในพื้นที่เขต ส.ป.ก. ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสกลนคร จังหวัดน่าน และจังหวัดอุทัยธานี ภาคีเครือข่ายอินแปง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนกว่า 90 คน โดยได้ศึกษาแล่งเรียนรู้ อาทิ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย (หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท) ป่าครอบครัวตัวอย่าง ต.กุดบาก จ.สกลนคร ศูนย์อินแปง และเครือข่ายวนเกษตร จ.สกลนคร พร้อมกับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ประสานสร้างความร่วมมือ / สร้างความเข้มแข็งระหว่างภาคีเครือข่าย สร้างต้นแบบ และจัดทำแผนขับเคลื่อนงานป่าครอบครัวในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแต่ละเครือข่ายจะนำข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้จากการสัมมนาฯ ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ขยายแนวคิดการอนุรักษ์ฯ / การสร้างป่าครอบครัว และการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพต่อไป

  18588874_1326180674103590_8052387912952515826_o 18589143_1326264604095197_1005763551418022596_o 18595175_1326226317432359_602476489818504388_o 18595564_1326176927437298_7082242812470644813_o 18623231_1326176577437333_8273904482030954517_o 18623391_1326254914096166_2066076523378681872_o 18671673_1326207874100870_7369732512571033630_o 18672946_1326177564103901_6787478985117818260_o 18672981_1326181184103539_3124379612144988309_o 18673319_1326177274103930_1789427037764869892_o

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  ทะเลน้อย พืชพันธุ์ สัตว์ป่า ทำมาหากิน เศรษฐกิจชีวภาพ ความยั่งยืน

  Next Story »

  BEDO ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดนิทรรศการ “การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพพันธุ์ไม้ป่าชายเลน”

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  10 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  12 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ