ปลูกรักษ์
  IMG_5388-800x445

  ประชุมจุดประกายขยายแนวคิด “Start up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน”

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) หรือ BEDO ได้มีการประชุมจุดประกายขยายแนวคิด “Start up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน” ร่วมกับกลุ่มประกอบการ 1)การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่ 2)บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด 3)บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) 4)บริษัทชาระมิงค์ จำกัด 5)บริษัททิปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด(มหาชน) 6)บริษัทอายิโนะทาการะ 7)โรงแรมอัยแลนดา วิลเลจ รีสอร์ท และกลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ และ 8)ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวอ่าวไร่เลย์-แหลมพระนาง โดยแต่ละผู้ประกอบการจะศึกษาคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อนำร่องการดำเนินงาน PES ตามความพร้อม โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี,รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช,อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ,ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์กรมหาชน),ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่,ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และกิจกรรมนำเที่ยว เข้าร่วมประชุมขยายแนวคิดการตอบแทนคุณระบบนิเวศ เพื่อเป็นแนวคิดในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ หรือต้นทุนของบริหารระบบนิเวศ มาส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการหรือได้รับประประโยชน์จากระบบนิเวศ หรือตอบแทนคุณระบบนิเวศในรูปแบบต่างๆให้กับผู้ทำหน้าที่ดูแลรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อให้คงไว้ซึ่งบริการหรือประโยชน์อย่างยั่งยืนที่ได้รับ และในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ดูแลรักษา ฟื้นฟูระบบนิเวศมีขวัญและกำลังใจในการดำเนินงาน มีศักยภาพการดำเนินงานที่สูงขึ้นและมีรายได้เสริมจากการทำกิจกรรมอนุรักษ์ได้ เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

  IMG_5388-800x445

  แหล่งข้อมูล : http://www.cynhite.com/26162/

  Share This Article

  “หมากเม่า”พืชท้องถิ่นสกลนครกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

  Next Story »

  BEDO เสริมเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อชุมชนยุค 4.0

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  10 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  12 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ