ปลูกรักษ์
  004

  BEDO เสริมเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อชุมชนยุค 4.0

  ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปมีบทบาทในชีวิตประจำวันจนแทบจะเป็นเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตอีก 1 เรื่อง นอกเหนือจากการสื่อสาร สนทนา ติดตามข่าวสารแล้ว เรื่องการเสริมทักษะความรู้ให้ชุมชนไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนไทย ทำอย่างไรจึงจะสามารถรู้ได้ว่าชุมชนของตัวเองมีจุดเด่นเรื่องไหน มีความโดดเด่นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอะไร และจะสื่อสารกับใครที่รู้เรื่องนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี BEDO หรือ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ กำลังให้ความสำคัญในการมองเพื่อให้ชุมชนที่อยู่รอบความหลากหลายทางชีวภาพ มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดการประชุม “จัดทำฐานข้อมูลอย่างไรให้โดนใจชุมชน”

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู้นำชุมชนที่เป็นเครือข่ายของ BEDO ร่วมกันระดมสมองและดึงจุดเด่นของชุมชนตัวเอง รวมถึงวิเคราะห์ถึงความต้องการในด้านข้อมูลที่ชุมชนต้องการเทคโนโลยีเข้าไปช่วยค้นหา รวมถึงผนึกกำลังเพื่อช่วยกันเป็นอาสาช่วยบอกเพื่อนว่ามีทรัพยากรชนิดไหนที่น่าสนใจ หรืออะไรกำลังจะสูญหาย จากการร่วมกันช่วยคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเตรียมพร้อมในการเป็นชุมชนยุค 4.0 ที่ต้องรู้และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ด้วยการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของชุมชน ต้องคอยติดตามว่า ก้าวต่อไปเราจะเห็นความสามารถของชุมชนในยุค 4.0 กับระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนอย่างไร ติดตาม กรกฎาคม นี้

  001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

  แหล่งข้อมูล ; สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  ประชุมจุดประกายขยายแนวคิด “Start up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน”

  Next Story »

  🎬 Newsline การประชุมจุดประกายขยายแนวคิด “Start up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน”

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  10 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  12 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ