ปลูกรักษ์
  090817

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การดำรงชีวิตที่ดี…

  090817

  การดำรงชีวิตที่ดี…จะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา
  การปรับปรุงตัว จะต้องมีความเพียร
  และความอดทนเป็นที่ตั้ง
  ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร …ไม่มีความอดทน
  ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว
  …ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ…
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา

  ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓

  Share This Article

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : …ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก…

  Next Story »

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พระพุทธศาสนา…

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ