ปลูกรักษ์
  23379843_1475094692545520_3528692498611777848_n

  Bedo เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2560 ( ถ้วยรางวัลพระราชทาน ) ณ โรงแรมมิราเคิล แกนรด์คอนเวนชั่น

  วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นาย อุทัย เอื้ออารีจิต รองผอ.สพภ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างประจำปี 2560 ในการนี้มี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคิล แกนรด์คอนเวนชั่น พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวว่า จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม ภาวะฝนแล้ง ซึ่งกระทบต่อแหล่งอาหาร และความเป็นอยู่ของประชาชน วิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม คือ การสร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากประชาชน ต่อมา นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประกวดป่าชุมชน ตามโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”
  เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นระบบมีการจัดการที่ดีและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2560 โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ

  ระยะที่ 1 ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2555 ทั้งนี้จากผลจากการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เห็นได้จากจำนวนชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น

  ระยะที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2560 เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยคัดเลือกป่าชุมชนที่มีแผนงาน กระบวนการในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าอย่างเข้มแข็งซึ่งจะเป็นชุมชนตัวอย่างและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นได้

  ปีนี้มีป่าชุมชนเข้าร่วมประกวด จำนวน 139 ป่าชุมชนทั่วประเทศ และผู้ที่ได้รับการตัดสินให้ชนะเลิศ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันดา จังหวัดกระบี่ มีลักษณะเด่น เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ สามารถพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศครบวงจรและสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำโฮมสเตย์เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศ 3 ป่าชุมชน ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน เป็นแหล่งต้นน้ำถึง 4 แหล่ง หล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนไปถึงแม่น้ำเมย,ป่าชุมชนบ้านท่ามะขาม มีการตั้งกฎกติกาในด้านการใช้ประโยชน์จากไม้สอย เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนดูแลป่า,ป่าชุมชนภูตะเภา มีการจัดตั้ง “ตลาดนัดสีเขียว” เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสมุนไพร

  รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศดีเด่นด้าน “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาป่าชุมชน” ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านไทรเอนที่นำศาสตร์พระราชาและการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

  รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศดีเด่นด้าน “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาป่าชุมชน” ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านห้วยพ่าน,ป่าชุมชนบ้านวังศิลาดิเรกสาร,ป่าชุมชนตำบลพิมาน

  สิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของโครงการ “คนรักษ์ป่า รักชุมชน”คือการปลูกฝังให้ประชาชนทุกคนร่วมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้และรู้จักวิธีการใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืนสืบไป

  23172879_1475094719212184_6106436205150163782_n 23231343_1475094855878837_2660060512892762073_n 23231661_1475094639212192_8506779128351317916_n 23244420_1475094515878871_6918695863549877215_n 23244442_1475094512545538_7486101397158239009_n 23316588_1475094869212169_6823216399678327661_n 23316646_1475094509212205_6263306411455747811_n 23316702_1475094845878838_222008304721255818_n 23319484_1475094615878861_8409506061532283871_n 23319535_1475094612545528_4213232212229033413_n 23376549_1475094712545518_653425093152760583_n 23379843_1475094692545520_3528692498611777848_n

   

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  BEDO ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  Next Story »

  ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบในโครงการ THAILAND GREEN DESIGN AWARDS 2018

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ