ปลูกรักษ์
  25152088_1501988816522774_4962077134342981117_n

  ศึกษาดูงานป่าครอบครัว “@กาญจนบุรี…ที่นี่มีแต่รอยยิ้ม”

  BEDO จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการป่าครอบครัว ประจำปี 2561 “ป่าครอบครัว การสร้างป่าแบบพอดี ตามวิถีพอเพียง เพื่อการพึ่งพาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ เครือข่ายป่าครอบครัว ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และ พื้นที่ จ.กาญจนบุรี
  ———————————
  เมื่อวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา BEDO นำโดย นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และคณะ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการป่าครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 “ป่าครอบครัว การสร้างป่าแบบพอดี ตามวิถีพอเพียง เพื่อการพึ่งพาอย่างยั่งยืน” ณ เครือข่ายป่าครอบครัว ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และ พื้นที่ จ.กาญจนบุรี โดยในงานได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานฯ หน่วยงาน และชุมชน รวมถึงได้กล่าวว่า “…ตำบลลุ่มสุ่มได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านต่างๆ มาด้วยดีโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการป่าครอบครัวฯ ที่ทำให้มีต้นไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น พร้อมกับทำให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการออนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน…” และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำเนินงานของ BEDO กับชุมชนในพื้นที่ตำบลลุ่มสุ่มต่อไป
  กิจกรรมศึกษาดูงานฯ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเครือข่ายป่าครอบครัว, หน่วยงาน, สถาบันการศึกษา และชุมชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่า 140 คน ได้แก่ เครือข่ายป่าครอบครัว 16 เครือข่าย/จังหวัด
  1) คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
  2) ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
  3) ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
  4) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
  5) ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
  6) ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
  7) ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  8) ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  9) ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  10) ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
  11) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  12) ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
  13) ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  14) ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดลำปาง
  15) ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  16) ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม, พัฒนาชุมชนอำเภอไทรโยค, กองร้อยตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 136, กองรักษาความสงบเรียบร้อย กรมทหารราบที่ 29, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาน้ำตกไทรโยคน้อย, โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์, ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  โดยได้ศึกษาดูงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการป่าครอบครัวและการอนุรักษ์/ใช้ประโยชน์คจากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ได้แก่

  1.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค
  นายณัฐพล เทศนานัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานอำเภอไทรโยค ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค พร้อมกับนำคณะผู้ศึกษาดูงานเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ อาทิ
  • การปลูกพืชนอกฤดู
  • การปลูกพืชในพื้นที่จำกัด (ปลูกในเข่ง / ตระกร้า / วงบ่อซีเมนต์)
  • การเพาะชำพันธุ์กล้าไม้ไผ่และไม้ชนิดต่างๆ / การทำเกษตรอินทรีย์ / การสร้างเรือนเพาะชำเห็ด
  • การทำน้ำหมักชีวภาพ / น้ำส้มควันไม้

  2. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ / ปลูกต้นไม้
  กิจกรรมสานพลังความร่วมมือเครือข่ายป่าครอบครัว “สร้างฝายชะลอน้ำ….เพิ่มความชุ่มฉ่ำให้ป่าชุมชน” ณ ป่าชุมชน ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีวิทยากรจากคณะกรรมการป่าชุมชนให้องค์ความรู้และสาธิตการทำฝายชะลอน้ำให้แก่คณะผู้ศึกษาดูงานได้ร่วมมือร่วมแรงกัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และ ตำรวจตระเวนชายแดน คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสร้างฝาย โดยคณะได้สร้างและซ่อมแซมฝาย จำนวน 3 ตัว ซึ่งคณะได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและมีความตั้งใจในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน พร้อมกับเล็งเห็นถึงความสำคัญของฝายชะลอน้ำที่ทำขึ้นเพื่อขวางหรือกั้นทางน้ำ กั้นลำห้วย ลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำ หรือ พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และหากเป็นช่องที่น้ำไหลแรงก็สามารถช่วยในการชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงด้วย เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ นอกจากนี้ยังทำให้ในบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ ดินเกิดการอุ้มน้ำ ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น พื้นที่มีความชุ่มชื้น อันจะส่งผลดีต่อบริเวณโดยรอบซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวย เกิดการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  กิจกรรม “ต้นไม้มีค่า ผืนป่ามีคุณ” โดยเครือข่ายป่าครอบครัวได้ร่วมกันปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรและต้นอินทนิล กับหน่วยงานต่างๆ และเด็กนักเรียนโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ริมอ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จำนวนกว่า 80 ต้น ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้คณะผู้ศึกษาดูงานเข้าใจและตระหนักถึงคุณประโยชน์อันมากมายของต้นไม้ เพราะในวันที่ทำกิจกรรมนั้นแดดค่อนข้างแรงมาก หากต้นไม้ที่ทุกคนได้ร่วมกันปลูก ก็จะเป็นร่มเงาช่วยกันไม่ให้ความรัอนจากแสงอาทิตย์ตกลงกระทบต่อพื้นแผ่นดินโดยตรงและช่วยในการเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดินไว้ ทำให้มีความชุ่มชื้นในอากาศสม่ำเสมอ ช่วยให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้ในอนาคตอีกด้วย

  3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ไผ่ที่เหลือทิ้งจากการผลิตเข่ง หรือ แฝก โดยนำ เศษไม้ไผ่มาบดและอัดแผ่นด้วยความร้อน จากนั้นนำแผ่นไม้ไผ่อัดไปแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ ของใช้ของฝาก เช่น กล่องไม้ เก้าอี้ ถาด กรอบรูป รวมทั้งอัดขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนถงุพลาสติกที่ใช้เพาะชำต้นไม้ โดยคณะผู้ศึกษาดูงานได้ร่วมกันเรียนรู้และนำแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างที่กลุ่มวิสาหกิจแห่งนี้ได้ดำเนินการไปประยุกต์ใช้ปรับให้เหมาะสมกับเครือข่ายหรือชุมชนของตนเอง

  4.เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของสมาชิกป่าครอบครัว ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  4.1 ป่าครอบครัวของนางลาวัลย์ มะเจียกจร พบว่า เป็นป่าครอบครัวที่เริ่มดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 2 ปีกว่าแล้ว จากพื้นที่โล่งพื้นดินมีลักษณะแห้งแล้ง ปัจจุบันได้นำไม้ยืนต้น ไม้ผล สมุรไพรต่างๆ มาปลูกไว้ในพื้นที่ป่าครอบครัว อาทิ ต้นสัก ต้นพยูง ต้นไข่เน่า ไผ่ มะขามป้อม มะม่วง กล้วย แก้วมังกร อัญชัน พืชสวนครัว เป็นต้น ซึ่งพันธุ์พืชต่างๆ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทำให้เกิดการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย เหมาะสมแก่การเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ และด้วยความที่เป็นผู้นำ (ผู้ใหญ่บ้าน) จึงอยากทำเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมถึงลูกบ้านทุกๆ คน เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายและสร้างพื้นที่ป่าครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
  4.2 ป่าครอบครัวของนายทองหล่อ เพ็ชรประสม ปลูกพันธุ์ไม้หลายหลายชนิด ไม้ยืนต้น ไม้ผล ผักสวนครัว อาทิ มะพร้าว มะกรูด ชะเอม น้อยหนา ขนุน มะขาม และพืชสมุนไพรต่างๆ เป็นต้น ซึ่งพื้นที่มีความร่มรื่นและเย็นสบาย เนื่องจากมีต้นไม้ล้อมรอบ และมีการสานเฝือกโดยการนำไม้ไผ่ในพื้นที่มาจัดทำ ซึ่งเพิ่มมูลค่าและเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว
  4.3 ป่าครอบครัวของนางหรรษา เจริญสุข และนางหนูหวง แก้วแสง เป็นแปลงป่าครอบครัวทีเพิ่งเข้าร่วมโครงการป่าครอบครัว แต่ได้ดำเนินการปลูกพืชผสมผสานและมีความหลากหลายทั้งไม้ยืนต้น ไม้ผล และพืชสมุนไพร อาทิ ต้นไผ่ กล้วย มะขาม มะม่วง มะนาว สัก มะพร้าว และพืชสมุนไพรต่างๆ โดยเครือข่ายป่าครอบครัวได้แลกเปลี่ยนประการณ์ในการดำเนินงานโครงการป่าครอบครัวให้กับสมาชิกใหม่และร่วมให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการสร้างพื้นที่ป่าให้เกิดขึ้นในที่ดินของครอบครัว

  5. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือก จ.กาญจนบุรี
  นางทิวาพร ศรีวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือก ได้ให้การต้อนรับเครือข่ายป่าครอบครัวด้วยตนเองและเป็นวิทยากรบอกเล่าถึงการดำเนินงานของศูนย์ฯ กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีเนื้อที่ จำนวน 14 ไร่ พื้นที่ทั้งหมดถูกจัดสรรให้เป็นแหล่งเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ โดยมีฐานเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์ทั้งหมด 8 ฐาน คือ 1.ฐานเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 2. ฐานหมูหลุม 3. ฐานสมุนไพรไล่แมลง 4. ฐานน้ำยาเอนกประสงค์ แชมพู-สบู่ธรรมชาติ 5. ฐานเกษตรธรรมชาติ 6. ฐานปุ๋ยชีวภาพ 7. ฐานน้ำส้มควันไม้ และ 8. ฐานก๊าซชีวภาพ และได้ร่วมกันกับเครือข่ายป่าครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์และสรรพคุณของพืชสมุนไพรที่สามารถเห็นและใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งได้นำเดินเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ โดยเฉพาะการสาธิตพลังงานทางเลือกต่างๆ ซึ่งเครือข่ายป่าครอบครัวได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการเรียนรู้ครั้งนี้

  กิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการป่าครอบครัวครั้งนี้ ได้ทำให้สมาชิกเครือข่ายป่าครอบครัวได้ศึกษาเรียนรู้แนวคิดและแนวปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานป่าครอบครัวของแต่ละพื้นที่ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานป่าครอบครัว และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เกิดความรัก ความสามัคคี และความผูกพันในการดำเนินงานร่วมกัันของเครือข่ายป่าครอบครัว ทำให้มีกลมเกลียวและเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น และเป็นการประสานงานความร่วมมือหน่วยงานและเครือข่ายในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในอนาคตอีดด้วย

  24774814_1501986343189688_4097801017093864997_n 24775182_1501987243189598_5017102551285290446_n 24775241_1501986669856322_4736491670966450694_n 24796407_1501985996523056_4613733513392873368_n 24796511_1501984579856531_5454856770822497729_n 24796705_1501987743189548_2605546967206541089_n 24852596_1501984719856517_6905001422117322836_n 24862539_1501985206523135_2941350353139906251_n 24899907_1501987116522944_9100086122551151677_n 24909765_1501988333189489_4454241319534633815_n 24909783_1501985629856426_6346060367029198124_n 25152088_1501988816522774_4962077134342981117_n

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

   

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  BEDO ร่วมงานแถลงข่าวองค์การสวนสัตว์ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการสัตว์จนเป็นที่ยอมรับระดับโลก

  Next Story »

  ข่าว3มิติ แก้ปัญหาที่ทำกินทับซ้อนพื้นที่ป่าต้นน้ำ จ.น่าน

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ