ปลูกรักษ์
  001

  “รมว.ทส.”เดินหน้าแก้จน คนทำกินกับป่าได้ นำร่อง ป่าน่าน ความสุขคนน่าน

  พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวภายหลังร่วมในเวทีของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายชาวจังหวัดน่าน ว่า ในฐานะที่เคยรับราชการทหาร ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใส่เกล้าฯ เสมอมาว่า “ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของแผ่นดิน” ดังนั้น “ทุกข์ของประชาชน ก็เป็นทุกข์ของทหารด้วย”

  “ก่อนการลงพื้นที่ได้ศึกษาปัญหาของชาวบ้านมาตลอด พบว่ามีปัญหา 4 กลุ่ม และใช้ 4 แนวทางในการแก้ไขคือ
  กลุ่ม 1 เป็นประเด็นที่สามารถทำได้ทันที
  กลุ่ม 2 เป็นประเด็นที่พอดำเนินการได้ แต่อาจต้องแก้ไขระเบียบหรือจัดให้มีมาตรการต่างๆ ซึ่งต้องมีการกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงาน
  กลุ่ม 3 เป็นประเด็นที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินยาว ต้องแก้ไขกฎหมาย
  กลุ่ม 4 เป็นประเด็นที่ทำไม่ได้ แต่ถ้าหากเป็นประเด็นที่ดีมาก อาจเสนอให้มีการพิจารณาใช้ มาตรา 44 ตามความเหมาะสม เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ แต่เริ่มนำร่องให้ดูที่จังหวัดน่าน”

  ทุกนโยบายรัฐบาลมีทั้งด้านบวกและลบ คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือประชาชน ชาวบ้าน การรับฟังความต้องการของประชาชนหรือชาวบ้านโดยตรงว่าต้องการอะไร อะไรคือสิ่งที่อยากได้ และสามารถทำได้ทันทีก็จะได้รีบดำเนินการ เบื้องต้นมอบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทำได้ทันทีว่าจะใช้แนวทางและมีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้ว คือการใช้อำนาจของอธิบดีกรมป่าไม้ ในส่วนที่เหลือก็ต้องออกแบบการอนุญาตให้สามารถเข้าไปทำกินในรูปแบบอื่นๆต่อไป ส่วนพื้นที่ในอุทยาน ฯ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับเพิ่มอำนาจของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

  ผลจากการพบปะพี่น้องเมืองน่าน พบข้อมูลที่แม้จะมาจากต่างที่ ต่างอำเภอ แต่ก็พอจะประมวลได้ 17 ประเด็น คือ
  1. ขยายผลแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
  2. ส่งเสริมกิจกรรมป่าครอบครัวไปสู่พื้นที่ต่างๆ
  3. จัดให้มีการแบ่งเขตป่าหรือพื้นที่ของภาครัฐให้ชัดเจน
  4. จัดให้มีการสื่อสาร ถ่ายทอดคำสั่งจากภาครัฐลงสู่ภาคประชาชนอย่างทั่วถึงและชัดเจน
  5. มีระบบการตอบแทนผู้ที่ดูแลรักษาป่าต้นน้ำในรูปแบบต่างๆ เช่น การลดค่าไฟฟ้า
  6. มีการจัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่ประชาชน
  7. ยอมรับข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ท้องถิ่นกำหนดขึ้นเพื่อเป็นกติกาการดูแลรักษาป่าและให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของกฎหมายของภาครัฐ
  8. ขยายผลกิจกรรม “สวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย”
  9. ปลดล็อกให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ของภาครัฐได้
  10.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าไม้เศรษฐกิจ เช่น ไผ่
  11. เพิ่มการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน
  12. หามาตรการผ่อนปรนหรือแก้ปัญหาหนี้สินของราษฎร ที่ทำกินในพื้นที่ทับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  13. จัดทำโครงการแปลงต้นไม้เป็นทุนหรือให้สามารถใช้ต้นไม้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  14. จัดการเอกสารสิทธิที่ดิน
  15. สามารถเก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลผลิตที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ของรัฐได้โดยไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี
  16. สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ง่ายขึ้น และจัดให้มีข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน
  17. จัดให้มีการฝึกฝนทักษะเป็นผู้ประกอบการให้ประชาชน

  พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่พื้นที่ทำกินมีจำกัด ขอให้แนวคิดไว้ว่าการกระจายสิทธิทำกินควรดำเนินการในลักษณะการจัดการเป็นกลุ่มหรือชุมชน ไม่ใช่รายปัจเจก และหากชุมชนใดพร้อมก่อน ก็สามารถดำเนินการได้ทันที นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีการออกแบบ และวางแผนร่วมกันถึงรูปแบบกิจกรรมการใช้พื้นที่ป่าเพื่อการยังชีพและสร้างรายได้พร้อมไปกับการยังคงให้ป่าทำหน้าที่ป่าต้นน้ำได้ นั่นคือ การยึดหลักการว่า “รัฐได้ป่า ประชาชนได้ที่ทำกิน”

  แหล่งข่าว :
  https://www.dailynews.co.th/regional/617449
  https://www.siamrath.co.th/n/28377
  http://www.banmuang.co.th/news/region/98696
  http://www.ryt9.com/s/prg/2758679
  https://m.posttoday.com/social/PR/531773
  http://www.newswit.com/…/…/66bdf25cbb1d18de8ba91a2b064c2963/
  https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000128770

  001 002 003 004 005 006 007

  Share This Article

  BEDO เข้าร่วมงาน อ.ย.Quality Award 2018

  Next Story »

  สวัสดีปีใหม่ 2561 และ HAPPY NEW YEAR 2018

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ