ปลูกรักษ์
  1

  BEDO ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะ ณ จ.พิษณุโลก

  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดพิษณุโลก ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน บ้านวังส้มซ่า ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผอ.สพภ. เข้าร่วมให้การต้อนรับ

  ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” รวมทั้งแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”และ“ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” โดยเน้นการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ให้เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ(Bio Economy) จากความหลากหลายทางชีวภาพ
  และกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คือหนึ่งในตัวอย่างของการสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ โดยชุมชนท้องถิ่น (เป็นชุมชนที่ BEDO สนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2554)

  โดยเป็นการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนร่วมในการสร้างกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพของคนท้องถิ่น ในการบูรณาการและใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรในท้องถิ่นและภูมิปัญญา
  มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จาก ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพและความงามความงาม โดยมีส่วนผสมของสารอาหารออกฤทธิ์ชีวภาพ (Nutrition Bio-active ingredients) จากพืชสมุนไพรไทย อาทิ ส้มซ่า, มะพร้าว, มะกรูด, มะนาว, น้ำมันรำข้าว สมุนไพรนานาชนิด เป็นต้น

  ในการมาเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ครั้งนี้ นอกจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะ จะได้ชม “ส้มซ่าต้นสุดท้าย ซึ่งกลายเป็นต้นทางแห่งแรงบันดาลใจของชุมชน” และเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพหลากหลาย สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้ว ในโอกาสเดียวกันนี้ จังหวัดพิษณุโลกยังได้มีการนำขอดีเมืองพิษณุโลก มาจัดแสดงร่วมด้วย ได้แก่ สุนัขบางแก้ว ปลากัดสวยงาม ไก่ชนนเรศวร ไก่ชนที่ปรับปรุงพันธ์มาจากไก่เหลืองหางขาว ไก่ชนจากตำนานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวร ปัจจุบันสามารถเลี้ยงขายทั้งเป็นไก่ชน และไก่เนื้อ

  การเข้ามาเยี่ยมชมของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้ เป็นการย้ำถึงรูปธรรมของนโยบายของรัฐบาลในการนำ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”และ“ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันให้กับชุมชนท้องถิ่นโดยตรง เนื่องจากอยู่ติดกับฐานทรัพยากรและมีสถานะที่เป็นเจ้าของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาและยิ่งได้รับการหนุนเสริมให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

  สำคัญที่สุด คือ สำหรับชุมชนท้องถิ่นแล้ว การลงมาเยี่ยมเยื่อนของผู้บริหารประเทศนับเป็นเกียรติ เป็นความภูมิใจ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ชุมชนท้องถิ่น
  และเป็นตัวอย่างให้ชุมชนท้องถิ่นอื่นได้หันมาค้นหาทรัพย์แผ่นดินของตนและนำมาพัฒนาใช้สร้างรายได้ในชุมชนของตนเองต่อไป

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 IMG_5503 IMG_5621 IMG_8351 IMG_8413

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานข้อมูลชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  สวัสดีปีใหม่ 2561 และ HAPPY NEW YEAR 2018

  Next Story »

  BEDO เชิญร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561”

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ