ปลูกรักษ์
  DSC00185

  BEDO ลงพื้นที่กระบี่และตรัง ส่งเสริม เพิ่มมูลค่ากาแฟโรบัสต้า เป็นกาแฟชะมด

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยนายถาวร บุญราศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่และตรัง เพื่อสำรวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูล ผู้ผลิตกาแฟชะมด ซึ่งได้ร่วมหารือ เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงอีเห็นเพื่อผลิตกาแฟชะมด (โรบัสต้า) ของนายพิศิษฐ์ เป็ดทอง ซึ่งเป็นผู้ผลิตกาแฟชะมดจังหวัดกระบี่มีการผลิตกาแฟชะมดแบบกะลาได้ประมาณ 150 กิโลกรัม/ปี แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงอีเห็นที่ถูกสุขอนามัย

  รวมทั้งหาแนวทางพัฒนาการตลาดและต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกาแฟชะมด และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน ซึ่งศูนย์ฯ ได้มีกิจกรรมต่างๆ ให้บุคคลภายนอกได้ศึกษา เช่น ธนาคารต้นไม้ การเกษตรผสมผสาน ปุ๋ยหมักชีวภาพ การแปรรูปสมุนไพร เป็นต้น และหารือร่วมกับผู้ผลิตกาแฟชะมดจังหวัดตรัง และเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงอีเห็น ของนายสมศักดิ์ อักษรกาญจน์ ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ เลี้ยงอีเห็นเพื่อผลิตกาแฟชะมดประมาณ 200 ตัว ผลิตกาแฟชะมดแบบกะลาได้ 500-700 กิโลกรัม/ปี และชมสาธิตวิธีการชงกาแฟชะมดร้านโรงกาแฟมาเจอนี่ ของนายสักขฉัฐ เชี่ยวภู่

  โดยการสำรวจขอมูลครั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง ซึ่งเป็นชุมชนเครือข่ายของ BEDO ให้ความสนใจเข้าร่วมศึกษางานด้วย เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนและต่อยอดผลิตภัณฑ์กันในอนาคต เช่น การใช้กากกาแฟชะมดไปผลิตสบู่ เป็นต้น และนำมาจำหน่ายที่ร้านกาแฟมาเจอนี่ได้ โดยเบื้องต้นผลผลิตกาแฟชะมดจังหวัดกระบี่และตรัง คิดเป็นมูลค่ากาแฟที่คั่วแล้วพร้อมจำหน่ายมีมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท/ปี และคิดเป็นห่วงโซ่การผลิตมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 24 ล้านบาท นอกจากนี้ ใครจะรู้ว่า 200 กว่าชีวิตอีเห็น หากไม่มาอยู่กรงอาจจะเป็นอาหารอันโอชาของหลายๆ คน เพราะนั่นเป็นวิถีชีวิต

  13533170_10154162683236826_7817150796520957722_nDSC00103 DSC00009 DSC00037 DSC00100 DSC00118 DSC00121 DSC00136 DSC00141 DSC00154 DSC00156 DSC00165 DSC00170 DSC00172 DSC00179 DSC00182 DSC00185

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  โครงการ SLBT : สำรวจทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ร่วมกับมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย

  Next Story »

  ขอเชิญร่วมงาน “BEDOสัญจร 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร”

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ