ปลูกรักษ์
  001

  ผู้แทนมูลนิธิ สพภ. และ BEDO ร่วมประชุมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เพื่อประชุมปิดโครงการและนำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ในการประเมิน Business & Biodiversity Check

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายปฏิญญา เหลืองทองคำ และนายวีระ ทองประไพ ผู้แทนมูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (มสพภ.) ร่วมด้วย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้นำคณะทีมตรวจประเมิน Business & Biodiversity Check ประกอบด้วย นายสุวีร์ งานดี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด และเจ้าหน้าที่ สพภ. หรือ BEDO ได้ร่วมประชุมปิดโครงการเพื่อนำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะ Business & Biodiversity Check ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำโดย นายสุธี สุธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน วิศวกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการตรวจประเมินฯ ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง จ.สระบุรี

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงความขอบคุณคณะทำงาน Business & Biodiversity Check มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (มสพภ.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินโครงการร่วมกัน ซึ่งทางบริษัทจะนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจประเมินไปปรับใช้ในองค์กรในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัทเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

   

  001 002 003 004 005

  Share This Article

  BEDO พานักการตลาดลงพื้นที่ชุมชน รำแดง สทิงพระ และ ทะเลน้อย

  Next Story »

  BEDO สัญจร 2018 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” (Sustainable Economy for All)

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ