ปลูกรักษ์
  0003

  BEDO จัดประชุมคณะทำงาน อพสธ.

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี – สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  (อพ.สธ. – สพภ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สพภ. ๒ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร. ธนิต ชังถาวร รอง ผอ. สพภ. เป็นประธาน และ ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ฝ่ายวิชาการ จากโครงการ อพ.สธ. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.–สพภ. เป็นการประชุมตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการดำเนินงานที่จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อหารือการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้การดำเนินงานของ สพภ. สอดคล้องกับแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๔) ของ อพ.สธ. ต่อไป

  0001 0002 0003

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  BEDO สัญจร 2018 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” (Sustainable Economy for All)

  Next Story »

  BEDO ร่วมงาน “วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี”

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ