ปลูกรักษ์
  IMG_5177

  BEDO จัดกิจกรรม “นักล่าขุมทรัพย์ชีวภาพ ดอนหอยหลอด”

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. ร่วมด้วย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดกิจกรรม ปฏิบัติการสำรวจทรัพยากรชีวภาพดอนหอยหลอด ภายใต้แนวคิดกิจกรรม “นักล่าขุมทรัพย์ชีวภาพ ดอนหอยหลอด” ภายใต้โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนภูมินิเวศของประเทศไทย (SLBT) ในวันที่ 23-26 มีนาคม ที่ผ่านมานี้

  โดยมีการบรรยายเรื่องการจำแนกชนิดพันธุ์นก วิธีสำรวจประชากรนกและการใช้อุปกรณ์ สำรวจนกและสัตว์หน้าดิน และการบรรยายเรื่องการสำรวจและวิธีการบันทึกข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ และลงพื้นที่สำรวจนกและสัตว์หน้าดินในสถานที่จริง พร้อมทั้งกิจกรรมการทำป้ายและติดตั้งป้ายให้ข้อมูลตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนฯ จำนวน 30 จุด

  DSC_0030 DSC_0115 DSC_0117 DSC_0121 DSC_0133 DSC_0137 DSC_0145 DSC_0150 DSC_0241 DSC_0311 DSC_0412 DSC_0492 DSC_0603 DSC_0691 DSC_0701 IMG_3571 IMG_3574 IMG_4753 IMG_5051 IMG_5059 IMG_5171 IMG_5177

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  SLBT : “ดอนหอยหลอด-อนาคตที่ยั่งยืนของชุมชน”

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ