ผู้อำนวยการ สพภ.

 

 

 


ชื่อ-นามสกุล : นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
วันเกิด :  17 ตุลาคม 2502  อายุ : 59  ปี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสพภ.
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2141 7800 / 0 2143 9202

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาโท : 
Master of Professional Studies (M.P.S), International Agriculture and Rural Development, Cornell University (พ.ศ. 2550)
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, ส่งเสริมการเกษตร, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2542)
ปริญญาตรี :
วิทยาศาสตรบัณฑิต, เคมีเทคนิค, คณะวิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2524)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
– นักวิทยาศาสตร์, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2524-2529)
– ผู้สื่อข่าว/ผู้ควบคุมการผลิต/ผู้จัดการฝ่ายผลิต, บริษัท แปซิฟิคอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (พ.ศ. 2529-2541)
– รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน, สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร (ส.ค. 2548-ม.ค. 2551)

กรรมการภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ
– ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– อนุกรรมการพัฒนากิจกรรม ในคณะอนุกรรมการพัฒนากิจกรรมมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– กรรมการ ในคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
– กรรมการ ในคณะกรรมการสถาบันบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ