คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  จันทร์เจริญ ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) กรรมการ
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กรรมการ
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ(เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) กรรมการ
ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสันติ บุญประคับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางกอบบุญ ศรีชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรัต ตระกูลฮุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล (ผู้อำนวยการ สพภ.) กรรมการและเลขานุการ

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ