คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  จันทร์เจริญ ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) กรรมการ
ดร.ธีรภัทธ ประยูรสิทธิ(ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กรรมการ
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ(เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) กรรมการ
ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสันติ บุญประคับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางกอบบุญ ศรีชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรัต ตระกูลฮุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล (ผู้อำนวยการ สพภ.) กรรมการและเลขานุการ

BEDO – Magazine

 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  2 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • mag2017-1

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : เที่ยวชุมชนปง / นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BEDO ACTION : พัฒนา น้ำเกี๋ยน ชุมชนต้นแบบชีววิถี / คุณค่า ความสำคัญของตราส่งเสริม BIO ARTICLE : โครงการส่วนปรพระองค์ สวนจิตรลดา / บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ สพภ. ท่านใหม่ จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2016-4

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  9 months ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ