นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส

tik

ชื่อ-นามสกุล : นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เกิดวันที่ : 20 มกราคม 2493 อายุ : 68 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารสพภ. : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาโท
: M.S. Food Science
ปริญญาตรี : วทบ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คุณวุฒิอื่นๆ : Mini MBA

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
1. นักวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์
2. ผู้จัดการผ่ายประกันคุณภาพ กลุ่ม Warner Lambert, Parke Davis, Adams(Thailand) Co., Ltd
3. รองผู้อำนวยการ โรงงานหลวงฯ โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ
4. รองผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
5. รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ลงทุน สวทช.
6. รักษาการผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง
1. Managerial Grid
2. Leadership
3. 7 Habits of Highly Effective People
4. JIFSAN Food Safety and Risk Assessment Course
5. Risk Communication Workshop

กรรมการภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ
1. Fellow, International Academy of Food Science and Technology
2. Governing Council, International Union of Food Science and Technology
3. กรรมการ คณะกรรมการอาหาร กระทรวงสาธารณสุข
4. กรรมการทรงคุณวุฒิ สำนักงานการพัฒนาการวิจัยการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. กรรมการทรงคุณวุฒิ คณะเกษตรและชีวภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
6. กรรมการทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. กรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมจากข้าว มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
8. รองประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
9. ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  6 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  8 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  10 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ