นายรัต ตระกูลฮุน

ชื่อ-นามสกุล : นายรัต ตระกูลฮุน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เกิดวันที่ :  8  มิถุนายน  2494 อายุ : 67 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร สพภ. : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขานิติศาสตร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

สถานที่ทำงาน : สำนักงานกฤษฎาทนายความ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ :
ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2520)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
ประกอบอาชีพทนายความและเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท ห้างร้านต่างๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด , สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร จำกัด , บริษัท นวลจันทร์ ออโต้ จำกัด , บริษัท หัวหิน ซีวิว พาราไดซ์ จำกัด , บริษัท เบลัม ประเทศไทย จำกัด และบริษัทอื่นๆ และเคยเป็นอนุกรรมการแรงงานของกรรมาธิการวุฒิสภา

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง :
– ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากเนติบัณฑิตยสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ตามใบอนุญาตทนายความเลขที่ 487/2521 – ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความ ใบอนุญาตเลขที่ 10583/2529 และใบอนุญาตเลขที่ 1545/2537 มาจนถึงปัจจุบัน
กรรมการภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ
– เคยเป็นอนุกรรมการแรงงานของกรรมาธิการวุฒิสภา

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ