ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร สพภ.
ประจำปีงบประมาณ 2560
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)

ครั้งที่ วันประชุม วันส่งวาระการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน) กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม(คน)
8/2559 19 ต.ค. 59 4 ต.ค. 59 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.8) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
9/2559 16 พ.ย. 59 2 พ.ย. 59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการ
10/2559 21 ธ.ค. 59 7 ธ.ค. 59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1/2560 19 ม.ค. 60 5 ม.ค. 60 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
2/2560 16 ก.พ. 60 7 ก.พ. 60 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
3/2560 23 มี.ค. 60 15 มี.ค. 60 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.8) – กรรมการ
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4/2560 20 เม.ย. 60 11 เม.ย. 60 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.8) – กรรมการ
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5/2560 25 พ.ค. 60 17 พ.ค. 60 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6/2560 22 มิ.ย. 60 9 มิ.ย.60  9 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.8)  -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
7/2560
(นัดพิเศษ)
 12 ก.ค. 60 6 ก.ค.60 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 72.72) -กรรมการ 2 คน
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน
8/2560 20 ก.ค. 60  11 ก.ค.60  8 คน (คิดเป็นร้อยละ 72.72) -กรรมการ 1 คน
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
9/2560 24 ส.ค. 60  15 ส.ค.60  10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10/2560 21 ก.ย. 60 6 ก.ย.60 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร สพภ.
ประจำปีงบประมาณ 2559

ครั้งที่ วันประชุม วันส่งวาระการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน) กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม(คน)
10/2558 21 ต.ค. 58 1 ต.ค. 58 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
11/2558 18 พ.ย. 58 29 ต.ค. 58 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
12/2558
(วาระพิเศษ)
16 ธ.ค. 58 3 ธ.ค. 58 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) – กรรมการ
13/2558 23 ธ.ค. 58 2 ธ.ค. 58 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) – กรรมการ
1/2559 20 ม.ค. 59 1 ม.ค. 59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
 2/2559 17 ก.พ. 59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ  90.91)  หมายเหตุ
-มติครม.เมื่อ 26 ม.ค.59 แต่งตั้ง นายชลธิศ สุรัสวดี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-รวมมีกรรมการ 11 คน
-ครั้งที่ 2/59 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน ติดราชการไม่ได้เข้าร่วมประชุม
3/2559  16 มี.ค. 59 25 ก.พ. 59 11 คน (คิดเป็นร้อยละ100)
4/2559  20 เม.ย. 59  22 มี.ค. 59  10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)  – ประธานกรรมการ
5/2559  21 ก.ค. 59 1 ก.ค. 59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) 1. มติครม. เมื่อ 28 มิ.ย. 59 แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวม 7 คน
สรุป คณะกรรมการบริหาร สพภ. รวม 11 คน ดังนี้
-กรรมการโดยตำแหน่ง 3 คน
-ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 7 คน
-กรรมการและเลขานุการ 1 คน2. ครั้งที่ 5 มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจไม่สามารเข้าร่วมประชุมได้
6/2559  17 ส.ค.59 27 ก.ค. 59  11 คน (คิดเป็นร้อยละ100)  – ประธานกรรมการ
7/2559  21 ก.ย.59 29 ส.ค.59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)  – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  6 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  8 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  10 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ