ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร สพภ.
ประจำปีงบประมาณ 2561

ครั้งที่ วันประชุม วันส่งวาระการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน) กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม(คน)
11/2560 12 ต.ค. 60 10 ต.ค. 60 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12/2560 23 พ.ย. 60 15 พ.ย. 60 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13/2560 21 ธ.ค. 60 14 ธ.ค. 60 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90) ณ วันที่ 1 ธ.ค.60 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาออก 1 คน
คงเหลือกรรมการ
รวม 10 คน จากเดิม
11 คน
ครั้งที่ 13/60 มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจไม่เข้าร่วม 1 คน
1/2561 29 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90) – กรรมการ

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร สพภ.
ประจำปีงบประมาณ 2560
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)

ครั้งที่ วันประชุม วันส่งวาระการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน) กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม(คน)
8/2559 19 ต.ค. 59 4 ต.ค. 59 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.8) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
9/2559 16 พ.ย. 59 2 พ.ย. 59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการ
10/2559 21 ธ.ค. 59 7 ธ.ค. 59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1/2560 19 ม.ค. 60 5 ม.ค. 60 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
2/2560 16 ก.พ. 60 7 ก.พ. 60 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
3/2560 23 มี.ค. 60 15 มี.ค. 60 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.8) – กรรมการ
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4/2560 20 เม.ย. 60 11 เม.ย. 60 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.8) – กรรมการ
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5/2560 25 พ.ค. 60 17 พ.ค. 60 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6/2560 22 มิ.ย. 60 9 มิ.ย.60  9 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.8)  -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
7/2560
(นัดพิเศษ)
 12 ก.ค. 60 6 ก.ค.60 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 72.72) -กรรมการ 2 คน
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน
8/2560 20 ก.ค. 60  11 ก.ค.60  8 คน (คิดเป็นร้อยละ 72.72) -กรรมการ 1 คน
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
9/2560 24 ส.ค. 60  15 ส.ค.60  10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10/2560 21 ก.ย. 60 6 ก.ย.60 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ