ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

tab-strategy

การประเมินการดำเนินงานตามมาตรา 39 (ระหว่างปี 2554-2556)

การประเมินการดำเนินงานตามมาตร 39 (ระหว่างปี 2554-2556)
…………………………………………………………………………………………………………………………

แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)

แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)
…………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปสาระสำคัญแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)
…………………………………………………………………………………………………………………………
แผนปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (พ.ศ. 2555-2559)
…………………………………………………………………………………………………………………………


คำรับรองการปฏิบัติงาน

คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการประเมินผลตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2556
…………………………………………………………………………………………………………………………
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการประเมินผลตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2555
…………………………………………………………………………………………………………………………
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2554
รายงานผลการประเมินผลตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2554
…………………………………………………………………………………………………………………………
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553
รายงานผลการประเมินผลตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2553
…………………………………………………………………………………………………………………………
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552
รายงานผลการประเมินผลตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2552
…………………………………………………………………………………………………………………………

รายงานทางการเงิน

– ปีงบประมาณ 2558
…………………………………………………………………………………………………………………………
ปีงบประมาณ 2557
…………………………………………………………………………………………………………………………
ปีงบประมาณ 2556
…………………………………………………………………………………………………………………………
ปีงบประมาณ 2555
…………………………………………………………………………………………………………………………
ปีงบประมาณ 2554
…………………………………………………………………………………………………………………………
ปีงบประมาณ 2553
…………………………………………………………………………………………………………………………
ปีงบประมาณ 2552
…………………………………………………………………………………………………………………………
ปีงบประมาณ 2551
…………………………………………………………………………………………………………………………

แผนการบริหารความเสี่ยง

– ปีงบประมาณ 2561
…………………………………………………………………………………………………………………………
ปีงบประมาณ 2560
…………………………………………………………………………………………………………………………
ปีงบประมาณ 2559
…………………………………………………………………………………………………………………………
ปีงบประมาณ 2558
…………………………………………………………………………………………………………………………
ปีงบประมาณ 2557
…………………………………………………………………………………………………………………………
– ปีงบประมาณ 2556
…………………………………………………………………………………………………………………………

BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  6 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  7 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  10 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ