ปลูกรักษ์
  b281113_8 0

  ผักอีนูน หรือ ผักสาบ

  4 years ago

  ผักอีนูน หรือ ผักสาบ เป็นไม้เลื้อยมีอายุหลายปี เถาไม้ที่มีอายุมาก ๆ จะเห็นเป็นเนื้อไม้ชัดเจน บางต้นอาจมีขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางได้มากกว่า 3 เซนติเมตร

  b281113_7 0

  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์…เรื่องร่ารู้

  4 years ago

  มะม่วงหิมพานต์ ในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วไปในภาคใต้ และมีการบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยอดอ่อนเป็นผัก ผลเป็นผลไม้ และเมล็ดเป็นของขบเคี้ยว มีบันทึกในเอกสารหลายฉบับระบุว่าแพทย์ในอินเดียใช้เมล็ดเลี้ยงเด็กทารกที่อายุเกิน 6 ขวบ เพื่อ

  b281113_6 0

  พริกไทยขาว…เรื่องน่ารู้

  4 years ago

  พริกไทยขาวผลมีลักษณะกลมและมีสีขาวนวล หรือเรียกอีกอย่างว่า พริกไทยล่อน มีกลิ่นหอมฉุนแต่ไม่แรงเท่าพริกไทยดำ มีรสเผ็ดร้อน เป็นพริกไทยที่ได้จากผลสุกของของพริกไทยดำ โดยเก็บเอาผลสุกมาใส่รวมกันไว้ในกระสอบ

  b281113_5 0

  โป๊ยกั้ก…เรื่องน่ารู้

  4 years ago

  โป๊ยกั้ก หรือ จันทน์แปดกลีบ เป็นพันธุ์ไม้ประเภทเครื่องเทศที่มีผลเป็นรูปดาว เป็นไม้ต้นที่มีขนาดเล็ก สูงประมาณ 18 เมตร ใบรูปใบหอกกลับถึงรูปรีแคบ โคนสอบ ปลายใบแคบเป็นแถบยาว ปลายสุดเว้าหรือแหลม ไม่ผลัดใบ ดอกเดี่ยวสีเหลือง บางครั้งแต้มสีชมพูถึงแดง ดอกรูป

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการจ้างเหมาบริการงานกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่า 1 อัตรา

  4 years ago

  ราคากลางโครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจจากฐานชีวภาพเพื่อนำไปสู่ Best Practice

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการงานบริหารงานด้านห้องสมุดและสถาบันเศรษฐกิจชีวภาพจำนวน 2 อัตรา

  4 years ago

  ประกาศราคากลางงานบริหารงานทั่วไปด้านห้องสมุด ราคากลางจ้างเหมาเอกชนให้บริการบริหารทั่วไปด้านโครงการพัฒนาสถาาบันเศรษฐกิจชีวภาพ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการจ้างเหมาบริการงานพัฒนามาตรฐานและประเมินตราส่งเสริม 2 อัตรา

  4 years ago

  ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการงานพัฒนามาตรฐานและตรวจประเมินตราส่งเสริม

  b281113_4 0

  ต้นจาก มากประโยชน์

  4 years ago

  “จาก” เป็นพืชในวงศ์เดียวกับ “ชิด” ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันจนทำให้คนสับสนได้  จากเป็นพืชจำพวกปาล์ม และเป็นปาล์มเพียงชนิดเดียวที่เป็นพืชในป่าชายเลนและมีลำต้นอยู่ใต้ดิน สำหรับใบจากนั้นจะมีลักษณะคล้าย ๆ กับใบมะพร้าวแต่มีขนาดใหญ่กว่า

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการจ้างเหมาบริการผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์ฯ 3 อัตรา

  4 years ago

  ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการงานทั่วไปโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายฯ

  BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 week ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ