ปลูกรักษ์
  job290617 0

  ป่าครอบครัว…สืบสานปฏิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง

  4 weeks ago

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community-Based Management) เป็นระบบการจัดการที่มีส่วนสำคัญในการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีนวัตกรรมทางสังคม (Social innovation) ในภาคประชาชน “การจัดการป่า″ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างป่า สร้างแหล่งอาหาร และสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย การปิดป่าภาคประชาชน การสร้างแหล่งอาหารในป่าชายเลน การสร้างป่าในบ้าน การปลูกป่าสารพัดชนิด เป็นต้น 🌲”ป่าครอบครัว : นวัตกรรมทางสังคมเพื่อชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ” แนวคิดการปลูกป่านอกป่า หรือการยกป่ามาไว้ในบ้าน หรือที่เรียกว่า ...

  003 0

  “เดินหน้าอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยจากฐานชีวภาพ”

  4 weeks ago

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. หรือ BEDO เป็นประธานในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้ แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  job260617 0

  ชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน…หมู่บ้านแห่งความพอเพียง

  1 month ago

  รู้ไหมว่า…แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวชุมชน? หลักการสำคัญของการท่องเที่ยวชุมชน คือ การให้ทุกคนได้พึ่งตนเอง ลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างพอประมาณอย่างมีเหตุผล ทำให้คนอยากอยู่กับบ้านมากขึ้น ซึ่งในระยะเวลากว่าห้าปีที่ Local Alike ได้ลงพื้นที่ทำงานกับชุมชน ทำให้เรารู้จักผู้คนมากมายที่สร้างความหมายให้กับคำว่า “พอเพียง” “ชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน” เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2555 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ที่มาของชื่อหมู่บ้านได้มาจากลักษณะของพื้นที่ที่เป็นโคลนเหลว ...

  19055835_1346851238703200_2600952846290942119_o 0

  BEDO ร่วมจัดงาน GOOD Society Expo 2017 “เทศกาลทำดี หวังผล”

  1 month ago

  🌳🌳 งาน GOOD Society Expo 2017 “เทศกาลทำดี หวังผล” ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์ กรุงเทพฯ 🌳🌳 เมื่อวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2560 ...

  123 0

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ : การจ่าตอง

  1 month ago

  💐 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 💐 🍅 ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม 🍦 การจ่าตอง : การจ่าตอง เป็นภูมิปัญญาการนำใบตองจากต้นกล้วยมาใช้ประโยชน์สำหรับในการทำกระดาษห่อบุหรี่ และทำเปลือกห่อกาละแม การจ่าตองนั้น จะใช้ส่วนของยอดอ่อนภายในต้นกล้วย นิยมใช้ยอดกล้วยแดง กล้วยขี้เห็น เมื่อได้ใบอ่อนของกล้วยแล้ว นำใบมาฉีกครึ่ง เรียก “เบิ่ง” (ครึ่งซึกของใบกล้วย) จากนั้นนำมาฉีกอีกครั้งให้เล็กลง เรียก ...

  BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 month ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • mag2017-1

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

  6 months ago

  BEDO LIFE : เที่ยวชุมชนปง / นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BEDO ACTION : พัฒนา น้ำเกี๋ยน ชุมชนต้นแบบชีววิถี / คุณค่า ความสำคัญของตราส่งเสริม BIO ARTICLE : โครงการส่วนปรพระองค์ สวนจิตรลดา / บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ สพภ. ท่านใหม่ จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ