ปลูกรักษ์

  จัดซื้อจัดจ้าง : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างสร้างการรับรู้ BioEconomy ความผูกพันที่มีต่อตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ …/2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)

  6 days ago

  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างสร้างการรับรู้ BioEconomy ความผูกพันที่มีต่อตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอบเขตการดำเนินงานสร้างการรับรู้ BioEconomy ราคากลางการสร้างการรับรู้ BioEconomy ความผูกพันที่มีต่อตราส่งเสริมผลติภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  DSC00944 0

  ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ “รำแดง – สทิงพระ –ระโนด – ทะเลน้อย”

  1 week ago

  เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2560 BEDO โดยนายถาวร บุญราศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำรวจพื้นที่และศักยภาพในการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวพื้นที่ทะเลน้อย เริ่มจากร่วมหารือแนวทางประเมินกิจกรรมของกลุ่มชุมชนร่วมกับนายอุดม ทักขระ นายก อบต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่ง อบต. รำแดง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ “วิถีวัฒนธรรม – นา ...

  S__26542131 0

  BEDO เชิญชวนร่วมกิจกรรม งาน ”เห็ดราประเทศไทย”

  1 week ago

  จัดระหว่างวันที่  13-15 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00-15.00น. ณ ศุนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร B ชั้น1 ทิศใต้ หน้าศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ ภายในงานมีสาระความรู้เกี่ยวกับ คุณประโยชน์ของเห็ด ความหลากหลายทางชีวภาพเห็ด  เห็ดกินได้ เห็ดมีพิษ แนวโน้มของโลกกับการใช้วัสดุจากเห็ด  แนวโน้มการเพาะเห็ด และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพอีกมากมาย ร่วมสนุกกับกิจกรรมlike &share ตอบคำถามชิงรางวัล ...

  34195 0

  ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบในโครงการ THAILAND GREEN DESIGN AWARDS 2018

  2 weeks ago

  ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบในโครงการ THAILAND GREEN DESIGN AWARDS 2018 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 600,000 บาท Download ใบสมัคร สนใจข้อมูลเพิ่มเติม www.tgda.ku.ac.th

  23379843_1475094692545520_3528692498611777848_n 0

  Bedo เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2560 ( ถ้วยรางวัลพระราชทาน ) ณ โรงแรมมิราเคิล แกนรด์คอนเวนชั่น

  2 weeks ago

  วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นาย อุทัย เอื้ออารีจิต รองผอ.สพภ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างประจำปี 2560 ในการนี้มี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคิล แกนรด์คอนเวนชั่น พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวว่า จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม ภาวะฝนแล้ง ซึ่งกระทบต่อแหล่งอาหาร ...

  BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  5 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  7 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ