ปลูกรักษ์

  จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพร สำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 51/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561)

  2 years ago

  จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพร สำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 50/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561)

  2 years ago

  จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการธนาคารรหัสพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองจากแหล่งเก็บ ระดับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 49/2561 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561)

  2 years ago

  จัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบสื่อต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 48/2561 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561)

  2 years ago

  จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาจ้างฝึกอบรม พัฒนาทักษะผู้บริหารระดับจังหวัด-อำเภอ-ท้องถิ่น เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้ กรณีศึกษา ในประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 45/2561 ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561)

  2 years ago

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ