ปลูกรักษ์
  14 0

  BEDO เข้าร่วมงานวันคุ้มครองโลก ปี 2560

  1 month ago

  วันนี้ 21 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO โดย นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และพนักงาน สพภ. เป็นผู้แทนสำนักงานฯ ในการเข้าร่วมงานวันคุ้มครองโลก ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ผนึกพลังไทยทั้งชาติ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ซึ่งจัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

  210417 0

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พอเพียง…

  1 month ago

  พอเพียงนี้ ” อาจจะมีมาก…อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น…ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง ++++++++++++++++++++++++++++ -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

  job200417 0

  BEDO to The WORLD : บอกเล่าเรื่องราวของ BIOFIN

  1 month ago

  🌿 BIOFIN DAY 22-24 April 2017 ในวันที่ 22-24 เมษายนนี้ โคงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP สำนักงานประเทศไทยจะจัดกิจกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้ชื่อ BIOFIN DAY เพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดและแนวทางการทำงานของ BIOFIN อันเป็นเครื่องมือระดับโลกที่จะทำให้ทุกประเทศ มีระบบบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น BEDO to the WORLD ...

  DSC_0118 0

  BEDO ผนึกกำลังหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมพัฒนา Platform กลาง เพื่อใช้ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ สำหรับวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ร่วมกัน

  1 month ago

  นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือการพัฒนาเครื่องมือ “การประเมินความคุ้มค่า (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) สำหรับวิสาหกิจชุมชน โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์” ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ สพภ. ในวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีเข้าร่วมประชุม 65 ราย จาก 34 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ...

  iqf5ba827269af90b053f898ef33f1ed4d 0

  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี พัฒนาผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ชุมชนบ่อน้ำร้อนกันตัง จังหวัดตรัง

  1 month ago

  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พัฒนาผลิตภัณฑ์จากบ่อน้ำร้อนกันตัง พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ บูรณาการทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และนำไปพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในชุมชน ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น วนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง จังหวัดตรัง ดร.ไฉน น้อยแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้เข้าไปพัฒนาชาชงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยร่วมกับศูนย์พัฒนายาไทย และสมุนไพร สถาบันแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพรให้กับแหล่งน้ำพุร้อน 7 แห่งทั่วประเทศ โดยวนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง จังหวัดตรัง ...

  job180417 0

  ชวนไปนุ่งผ้าครามที่บ้านกุดแฮด INDIGO BANGUDHAD

  1 month ago

  👝👝👝 ชวนไปนุ่งผ้าครามที่บ้านกุดแฮด INDIGO BANGUDHAD 👝👝👝 เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการกันแล้ว ก็เลยอยากจะชวนกันนุ่งผ้าคราม ของดีเมืองสกลนคร ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องการสวมใส่ที่สบาย จะใส่ในหน้าหนาวก็อบอุ่น จะใส่ในหน้าร้อนก็แสนจะสบาย ระบายอากาศได้ดี และที่สำคัญส่วนเด่นมีเอกลักษณ์ส่วงตัวตนให้กับผู้สวมใส่ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผ้าครามมีอยู่ทั่วไป แล้วทำไมจะต้องเป็นที่บ้านกุดแฮด จ.สกลนคร เรื่องนี้มีคำตอบ ผ้าคราม คือ วัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่ากะเลิง และที่บ้านกุดแฮด ต.กุดบาก จ.สกลนคร เป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยกระเลิงอาศัยอยู่แน่นอนว่า ภูมิปัญญาผ้าย้อมครามย่อมได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ...

  IMG_7545 0

  ผู้บริหาร BEDO เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2560

  2 months ago

  วันที่ 11 เมษายน 2560 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผอ.สพภ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพภ. เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2560 โดย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” และรางวัล “โล่เชิดชูเกียรติ” ให้แก่บุคคลต้นแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง จำนวน 31 รางวัล และยังได้กล่าวให้โอวาทและให้พรแก่ ...

  mag2017-02 0

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  2 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio ...

  _MG_0128 0

  BEDO มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี

  2 months ago

  วันที่ 10 เมษายน 2560 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และ นายสุวีร์ งานดี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา ...

  BEDO – Magazine

 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  2 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • mag2017-1

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : เที่ยวชุมชนปง / นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BEDO ACTION : พัฒนา น้ำเกี๋ยน ชุมชนต้นแบบชีววิถี / คุณค่า ความสำคัญของตราส่งเสริม BIO ARTICLE : โครงการส่วนปรพระองค์ สวนจิตรลดา / บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ สพภ. ท่านใหม่ จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2016-4

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  9 months ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ