ปลูกรักษ์

  จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 39/2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

  2 years ago

  จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ (เลขที่ 34/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

  2 years ago

  จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูิมิปัญญาสมุนไพร สำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 33/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

  2 years ago

  DSC_0411 0

  SLBT : “ดอนหอยหลอด-อนาคตที่ยั่งยืนของชุมชน”

  2 years ago

  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานบริหารโครงการ SLBT (PMU) ได้จัดกิจกรรม “ดอนหอยหลอด-อนาคตที่ยั่งยืนของชุมชน” โดยมีประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม และมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของโครงการให้เกิดการรับรู้เป็นวงกว้างทั้งในระดับเยาวชน ชุมชน นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นกลไกสร้างความเชื่อมโยงกลุ่มภาคีเครือข่ายภาครัฐ-ชุมชน-ภาคประชาสังคมในการกำหนดความรู้ ความตระหนักถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาบทบาทของชุมชน และท้องถิ่นในการวางแผนด้านการอนุรักษ์ฯ ในระดับพื้นที่ให้ต่อเนื่องยั่งยืน ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ...

  029 0

  BEDO สัญจร 2018 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” (Sustainable Economy for All)

  2 years ago

  รัฐบาลประกาศให้เศรษฐกิจชีวภาพเป็นวาระแห่งชาติ และมีการประกาศยุทธศาสตร์เพื่อให้อัตราการเจริญเติบโตของประเทศมีสัดส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (เศรษฐกิจชีวภาพ) ในอัตราที่เพิ่มขึ้น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานเน้นกระบวนการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเป็นสินทรัพย์อันทรงคุณค่าของประเทศ ที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนท้องถิ่น การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง (access) และการชื่นชม (appreciation) ความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าว จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างยั่งยืน นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวว่า ...

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ