หน้าแรก

 

 

3-658x370

BEDO เข้าร่วมประชุม WIPO IGC ด้านทรัพยากรพันธุกรรม ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ...
Read More
S__38551566-658x658

“Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่1/2559 จังหวัดสงขลา”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด วท จัดทำ ” โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” จัดงาน “Thailand ...
Read More
Show Comments