ปลูกรักษ์
  020418 0

  วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  1 year ago

  วันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดฝึกอบรม พัฒนาทักษะผู้บริหาร ระดับจังหวัด-อำเภอ-ท้องถิ่น เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้ กรณีศึกษา ในประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561)

  1 year ago

  จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย พื้นที่ดอนหอยหลอดและบางกะเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 56/2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561)

  1 year ago

  จัดซื้อจัดจ้าง : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประกวดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 59/2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561)

  1 year ago

  0001 0

  ลำ หรอย อร่อย แซ่บ ๔ ภาค

  1 year ago

  คนไทยแต่ละภาค รับประทานอาหารแตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่ ดิน ฟ้า อากาศและความอุดมสมบูรณ์ ภาคเหนือ : นิยมรับประทานอาหารรสกลาง มีรสเค็มนำทานกับข้าวเหนียวเป็นหลัก เน้น เนื้อวัว ไก่ เป็ด นก ฯลฯ เพราะหาง่ายราคาถูก ภาคกลาง : นิยมรับประทานอาหรรสกลมกล่อม มีรสหวานนำ วิธีการปรุงอาหารประดิดประดอย มีความหลากหลายเพราะติดทั้งแม่น้ำและทะเล ภาคใต้ : เป็นอาหารที่มีรสเผ็ดร้อน ...

  IMG_5177 0

  BEDO จัดกิจกรรม “นักล่าขุมทรัพย์ชีวภาพ ดอนหอยหลอด”

  1 year ago

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. ร่วมด้วย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดกิจกรรม ปฏิบัติการสำรวจทรัพยากรชีวภาพดอนหอยหลอด ภายใต้แนวคิดกิจกรรม “นักล่าขุมทรัพย์ชีวภาพ ดอนหอยหลอด” ภายใต้โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนภูมินิเวศของประเทศไทย (SLBT) ในวันที่ 23-26 มีนาคม ที่ผ่านมานี้ โดยมีการบรรยายเรื่องการจำแนกชนิดพันธุ์นก ...

  จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาเตรียมข้อมูล เพื่อเข้าร่วมการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 55/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561)

  1 year ago

  IMG_5442 0

  BEDO ร่วมงาน “วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี”

  1 year ago

  นางศิริพร เสนามนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโส และนายล้อมเดช พวงสมบัติ เป็นตัวแทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  0003 0

  BEDO จัดประชุมคณะทำงาน อพสธ.

  1 year ago

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี – สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  (อพ.สธ. – สพภ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ...

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ