IMG_6848-642x335 0

BEDO จัดประชุมลงนาม MOU โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลจากหยีน้ำและปาล์มน้ำมัน

4 years ago

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO  ได้จัดให้มีการประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลจากหยีน้ำและปาล์มน้ำมันโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา และบริษัท โขควัลลภา น้ำมันปาล์ม จำกัด โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตไบโอดีเซลชุมชนแบบครบวงจรจากวัตถุดิบในพื้นที่คือ หยีน้ำและปาล์มน้ำมัน เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมทั้งเกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีวัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในนามของ BEDO ได้รับเกียรติจาก นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผอ.สพภ. ...

S__1490967-642x335 0

รมว.ทส. ประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติงาน

4 years ago

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางถึงอาคารสหกรณ์กรมป่าไม้ จำกัด ชั้น 4 เพื่อประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้นำนโยบาย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน คือ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แบ่งเป็นประเภท ดังนี้ ...

DSC_0072_resize3-642x335 0

ร่วมต้อนรับ รมว.ทส. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

4 years ago

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สักการะพระพุทธสยัมภู พระพุทธรูปประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบูชาพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       ...

ทดสอบ2 สพภ.จัดสัมมนา เรื่อง ธุรกิจเส้นใยไผ่เพื่ออุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไผ่กับโรงไฟฟ้าชีวมวล และจับคู่ธุรกิจ

5 years ago

สัมมนาธุรกิจเส้นใยไผ่เพื่ออุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ  ไผ่กับโรงไฟฟ้าชีวมวล  และจับคู่ธุรกิจ จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เสวนาหัวข้อ “ความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุเส้นใยไผ่ในอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่สิ่งทอ” ดำเนินรายการโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์  รองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรร่วมเสวนา 1. ตัวแทนบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้เส้นใยเป็นส่วนประกอบ 2. ...

เรื่องน่ารู้ – เปลือกเงาะ

5 years ago

                  นักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ในการสกัดสารอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการวิจัยเบื้องต้น ยังไม่เสร็จทั้งโครงการ โดยสารสำคัญที่พบเป็นสารประกอบในกลุ่มโพลีฟีโนลิก ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันการสะสมสารอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดภาวะแก่ก่อนวัยเนื่องจากสารอนุมูลอิสระเมื่อไปจับกับเซลล์ชนิดอื่นๆ ในร่างกายก็จะทำลายเซลล์นั้นๆ หรือเกิดภาวะการแบ่งตัวมากผิดปกติ เช่น หากไปจับกับเซลล์โปรตีนหรือคอลลาเจนที่ผิวหนัง ก็จะเกิดการแบ่งเซลล์มากผิดปกติ จนทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่น เป็นต้น               การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้เปลือกผลไม้ 3 ชนิด ประกอบด้วย มังคุด ทับทิม และเงาะ ...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง(ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน) การจ้างเอกชนให้บริการรับ-ส่งเอกสารและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

5 years ago

เอกสารแนบ

1234981_553380281383637_750379673_n-642x335 0

ทดสอบ 3 เปิดตัวตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ BIO Economy

5 years ago

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น – 12.00 น. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดงานเปิดตัวตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ BIO Economy ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง World Ballroom ...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556)

5 years ago

การจ้างเอกชนให้บริการงานเลขานุการ ประจำผู้บริหาร จำนวน 1 งาน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ฝ่ายอำนวยการ งานจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดทั้งหมด >>

1235222_551258724929126_478242942_n 0

แถลงข่าว“มหกรรมทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 6”

5 years ago

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 6” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องเดอะ แกลลอรี่ โรงแรม แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ท ...

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือ สพภ. จัดพิธีลงนาม ปฏิญญาเพื่อนห้วยขาแข้ง

6 years ago

ปริญญาเพื่อนห้วยขาแข้ง  เสมอ ลิ้มชูวงษ์ ที่ปรึกษา (ด้านการจัดการชุมชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพหรือ สพภ. จัดพิธีลงนาม ปฏิญญาเพื่อนห้วยขาแข้ง “ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ ตำบลระบบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ 17 ภาคี เครือข่าย อาทิชุมชนท้องถิ่น , องค์กรปกครองส่วนตำบลระบำ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หน่วยงาน ภาครัฐต่างๆ ในพื้นที่ ...

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ