จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ (เลขที่ 34/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

11 months ago

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูิมิปัญญาสมุนไพร สำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 33/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

11 months ago

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบให้บริการตลาดแบบดิจิตัลของศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 30/2561 ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

11 months ago

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพร สำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 29/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

11 months ago

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 22/2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

11 months ago

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพร สำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 23/2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

11 months ago

จัดซื้อจัดจ้าง : (ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุง Mobile Application BEDO4Thai ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ …/2561 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

11 months ago

รายละเอียด ราคากลาง คุณลักษณะและขอบเขต

จัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ชนะการเสนอราคา ประกดวราคาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 18/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

11 months ago

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 25/2561 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

11 months ago

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ