job160517 0

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

2 years ago

BEDO เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อัตราเงินเดือน : 16,000 บาท ระยะเวลารับสมัคร : วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560 ระยะเวลาการจ้าง : 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560 ติดต่อ ...

job040517 0

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

2 years ago

📌 รายละเอียด (15-05-17 : แก้ไขเอกสารหน้า 4 ในข้อ6 บรรทัดที่ 2 จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน) 📌 ใบสมัคร PDF 📌 ใบสมัคร DOC

job010317 0

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ 7 อัตรา (เปิดรับสมัคร 1 – 31 มีนาคม 2560)

2 years ago

เอกสารประกาศและคุณสมบัติ (แก้ไขล่าสุด 6 มี.ค. 60) เอกสารใบสมัครแบบ PDF เอกสารใบสมัครแบบ DOC

job050117 0

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

2 years ago

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (FOREST INDUSTRY ORGANIZATION MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ดาวโหลดเอกสารพร้อมใบสมัคร

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเข้านำเสนอวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และสัมภาษณ์เพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559)

2 years ago

job160916 0

การสรรหาผู้อำนวยการ สพภ. หรือ BEDO (เปิดรับสมัคร 22 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559)

2 years ago

1 1 1 1 1 1 📌 ประกาศรับสมัคร 📌 ใบสมัคร 📌 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผอ.สพภ. 📌 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต การประเมินผลการปฏิบัติงานและกรอบวงเงินค่าตอบแทน ในการสรรหาผอ.สพภ. 📌 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 📌 ...

job150316_2 0

BEDO รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาในตำแหน่ง “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขานิติศาสตร์ 1 ตำแหน่ง”

3 years ago

ประกาศคณะกรรมการสรรหารฯ เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาในตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขานิติศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ใบสมัคร เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัคร รายการที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัคร รายการที่ 2 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ พ.ศ. 2557 พรบ.องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 พรบ.องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 พรฎ.จัดตั้ง ...

job150316_1 0

BEDO ขยายระยะเวลารับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาในตำแหน่ง “ประธานกรรมการ”

3 years ago

ประกาศคณะกรรมการสรรหารฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาฯ ใบสมัคร เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัคร รายการที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัคร รายการที่ 2 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ พ.ศ. 2557 พรบ.องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 พรบ.องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 พรฎ.จัดตั้ง สพภ. พ.ศ 2550 ...

260116 0

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพภ.

3 years ago

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพภ. ดังนี้ ประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ตำแหน่ง ในสาขาต่างๆ ดังนี้ – สาขาการบริหารเศรษฐกิจการเกษตร 1 ตำแหน่ง – สาขาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง – สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ตำแหน่ง ...

221015_1 0

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สาขาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง

3 years ago

เอกสารประกอบด้วย 3 ส่วน 1. ประกาศรับสมัคร 2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 3. ใบสมัคร

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ