ปลูกรักษ์
  aerator_banner_full

  กังหันน้ำชัยพัฒนา

  เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย

  b_300_300_16777215_00_images_stories_aerator_RX2_RX5c_RX2_01.jpgความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้  เป็นผลมาจากภาวะมลพิษของน้ำเน่าเสียที่มีปริมาณสูงขึ้นจนยากแก่การแก้ไขให้บรรเทาเบาบางลงได้ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพสกนิกรทั้งหลาย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนี้  ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำเน่าเสียในพื้นที่หลายแห่งหลายครั้ง  ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล และต่างจังหวัด  พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย

  การนี้  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ  เพื่อการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้  โดยดำเนินการจัดสร้างเครื่องมือบำบัดน้ำเสียร่วมกับกรมชลประทาน  ซึ่งได้มีการผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมา  และรู้จักกันแพร่หลายทั่วประเทศในปัจจุบัน  คือ  “กังหันน้ำชัยพัฒนา”

  b_300_300_16777215_00_images_stories_aerator_RX2_RX5c_RX2_02.jpg

  ในระยะแรกระหว่างปี พ.ศ.2527-2530  ทรงแนะนำให้ใช้น้ำที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน้ำเสียและวิธีกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวาและพืชน้ำต่างๆ  มีอัตราแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น  การใช้วิธีธรรมชาติไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงพระราชทานพระราชดำริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย  สามารถผลิตเองได้ในประเทศ  ซึ่งมีรูปแบบ “ไทยทำไทยใช้” โดยทรงได้แนวทางจาก “หลุก” ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน้ำเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้น และทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน้ำเน่าเสียอีกทางหนึ่งด้วย

  การนี้  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ  เพื่อการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้  โดยดำเนินการจัดสร้างเครื่องมือบำบัดน้ำเสียร่วมกับกรมชลประทาน  ซึ่งได้มีการผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมา  และรู้จักกันแพร่หลายทั่วประเทศในปัจจุบัน  คือ  “กังหันน้ำชัยพัฒนา”

   

  แหล่งข้อมูล : มูลนิธิชัยพัฒนา

  Share This Article

  Next Story »

  น้ำดีไล่น้ำเสีย

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ