ปลูกรักษ์
  DSC00944

  ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ “รำแดง – สทิงพระ –ระโนด – ทะเลน้อย”

  เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2560 BEDO โดยนายถาวร บุญราศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำรวจพื้นที่และศักยภาพในการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวพื้นที่ทะเลน้อย เริ่มจากร่วมหารือแนวทางประเมินกิจกรรมของกลุ่มชุมชนร่วมกับนายอุดม ทักขระ นายก อบต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่ง อบต. รำแดง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ “วิถีวัฒนธรรม – นา – ไผ่ – คน” ขับเคลื่อนผ่าน 7 ฐานการเรียนรู้ คือ

  ฐานที่ 1 บริบทของตำบลรำแดง
  ฐานที่ 2 ภูมิปัญญาตาลโตนด
  ฐานที่ 3 บ้านใบตาล
  ฐานที่ 4 ครัวรำแดง
  ฐานที่ 5 วัดป่าขวาง
  ฐานที่ 6 หัตถกรรมพื้นถิ่น
  ฐานที่ 7 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลรำแดง

  ซึ่งฐานที่ 7 เป็นฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับภูมิภาค และเทศกาลดอกปอเทืองบานที่ขึ้นชื่อ ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป
  จากนั้นได้สำรวจศักยภาพ “ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด นา เล” ต. ท่าหิน อ. สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนที่มีวิถีพื้นบ้าน ที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง วิถีแห่งสำนึกรักบ้านเกิด หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง

  “โหนด” มาจากการทำตาลโตนด ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่
  “นา” มาจากการทำนา ที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ให้ดีตลอดไป
  “เล” คือการทำประมงน้ำจืดในทะเลสาบสงขลา

  และได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ อ. ระโนด จ. สงขลา ซึ่งถือเป็นพื้นที่เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  รวมทั้งสำรวจพื้นที่ทะเลน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ BEDO ให้การสนับสนุนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในปีที่ผ่านมา

  123 20170519_081123 1494218210605 1510646000798 DSC00060 DSC00729 DSC00743 DSC00783 DSC00787 DSC00855 DSC00883 DSC00890 DSC00903 DSC00944 DSC01650 IMG_0831

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  BEDO เชิญชวนร่วมกิจกรรม งาน ”เห็ดราประเทศไทย”

  Next Story »

  BEDO ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ