ปลูกรักษ์
  job071217

  อยู่และใช้อย่างธรรมชาติ

  ในโลกยุคดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์ ทำให้ทุกอย่างดูสะดวกสบาย รวดเร็ว จนบางครั้งอาจตามไม่ทันในความเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ว่าโลกจะหมุนเร็วสักเท่าไหร่ ชีวิตของคนจะเปลี่ยนไปอย่างไร ทุกชีวิตยังคงหวลหาความเป็นธรรมชาติอยู่ร่ำไป เพราะเชื่อว่าธรรมชาติเป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่ไม่คิดทำร้ายมนุษย์อย่างแน่นอน

  แม้ว่าจะมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิต แต่ผลิตภัณฑ์ื่มาจากธรรมชาติยังคงมีให้เห็นอยู่มากมายในท้องตลาด และได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลและรักษ์ในสิ่งที่มาจากธรรมชาติ ทั้งในหมวดของกิน และของใช้ Special Scoop ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันที่ให้สัมผัสแห่งความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงจาก 4 ผู้ผลิต

  1. วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม

  ชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ไผ่ธรรมชาติที่พบมากในพื้นที่ ไผ่รวก ไผ่ชางนวล ไผ่หนาม และไผ่ตาดำ ไผ่ที่มีอายุ 1-2 ปี จะมีความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับการจักสาน ชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองซานจึงนำไผ่รวกและไผ่ซางนาลไปสานเข่งขายส่งทั่วประเทศ ส่วนเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการจักสานสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการผลิตอย่างง่าย เช่น การอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นไม้ขนาดเล็กเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องครัว, เฟอร์นิเจอร์, ตลอดจนของใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผลิตเป็นวัสดุทนแทนไม้เรียกว่า แผ่นไม้ไผ่บดอัด แผ่นไม้แต่ละแผ่นสามารถตกแต่งให้มีความแตกต่างตามลักษณะของวัสดุที่นำมาตกแต่ง และความหยาบ ละเอียดของเศษไม้ไผ่บด ซึ่งมีวามแข็งแรงรับน้ำหนักได้ทัดเทียมกับไม้จริง มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี หากใช้งานในอาคารและสถานที่ปิดและมีการทาเคลือบด้วยสารป้องกันความชื้นและเชื้อรา สามารถเช็ดทำความสะอาดได้เพื่อยืดอายุการใช้งานและรักษาสภาพลวดลายบนเนื้อไม้

  2. บริษัท ทักทายกัน จำกัด

  ชื่อบริษัทน่ารักๆ ว่า ทักทายกัน ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติที่มีจุดเริ่มต้นมาจากจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยากมีส่วนช่วยดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเล็งเห็นถึงวัตถุดิบธรรมชาติมากมายที่มีอยู่ในเมืองไทย รวมทั้งวัตถุดิบเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม เช่น ใบสับปะรด ต้นกล้วย ต้นไผ่ ใยกัญชงและข่า เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้สามารถนำมาพัฒนาให้กลายเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ จึงเกิดการค้นคว้าวิจัยเพื่อหาวิธีพัฒนาเส้นใยจากธรรมชาติเหล่านี้ให้มีความคงทน ยืดหยุ่น เหมาะสมที่จะนำมาถักทอเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มที่สวยใส่สบายและมีคุณสมบัติในด้านอื่นๆ เช่น ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันรังสี UV ดูดซับน้ำ และระบายความร้อนได้ดี จุดเด่นของสินค้าแบรนด์ทักทาย คือ ความเรียบง่าย และลวดลายการถักทออันเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อผ้าที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติชนิดต่างๆ สีสันที่เกิดขึ้นเป็นสีจริงจากธรรมชาติของเส้นใยชนิดนั้นๆ ไม่มีการใช้สารเคมีเจือปน จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าออร์แกนิกทั้งสิ้น

  3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์

  ผ้าฝ้ายย้อมครามเป็นผลิตภัณฑ์ืขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนคร มีความเป็นมาที่ยาวนานซึ่งจัดได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชิ้นหนึ่ง ปัจจุบันจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งผลิตผ้าย้อมครามคุณภาพดีจนได้รับการคุ้มครอง เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร โดยมี BEDO ร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาผ้าฝ้ายย้อมครามตั้งแต่ลายผ้า วิธีการย้อมและรูปแบบ ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากภาคเอกชน มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ทำให้เอกชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความยากของการได้มา ซึ่งผ้าย้อมครามธรรมชาติแต่ละผืน ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมา จนเกิดเป็นภูมิปัญญา

  ซึ่งในปัจจุบันชุมชนทอผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร ก็พัฒนาฝีมือได้หลากหลายมากขึ้น ทำให้มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น ผ้าย้อมครามจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฑีตา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นกลุ่มที่ได้รับตราส่งเสริมผ่านการประเมินตามเกณฑ์สามประการ ผ้าฝ้ายย้อมครามเป็นผ้าที่มีการระบายอากาศที่ดี แล้วยังช่วยป้องกันผิวหนังจากรังสี UV ครามมีสรรพคุณทางยามีฤทธิ์ช่วยสมานแผลแก้อาการอักเสบของผิวหนัง และสามารถรักษาโรคบางชนิด

  4. วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเจริญรัด 5

  ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สมาชิกส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านและคนว่างงานในชุมชน ซึ่งรวมตัวกันโดยการนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นของไทยที่มีอยู่ไปใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจภายใต้แนวคิด “ทำด้วยมือ ทอด้วยใจ ถักทอเส้นใยเป็นผืนผ้า” ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ทำจากผ้าฝ่ายเป็นเส้นใยที่มาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ ทอด้วยวิธีโบราณและย้อมด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งผ้าฝ้ายเป็นผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนของบ้านเราเป็นอย่างดี สวมใสสบายเพราะคุณสมบัติของเนื้อผ้าถ่ายเทอากาศได้ดี เหมาะกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้และปรับสภาพอากาศให้กับผิวภายใต้ ถ้าอากาศร้อนก็จะไม่ร้อน ถ้าอากาศเย็นก็จะเกิดความอบอุ่นเหมาะกับการนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่ นอกจากนั้นยังสมารถนำมาทำเป็นผลิตภัฑ์อื่นๆ เช่น หมวก, ตุ๊กตา, ปลอกหมอน, กระเป๋า ฯลฯ

  Share This Article

  สำรับอาหารไทย…มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

  Next Story »

  FOOD TRUCK ครัวเคลื่อนที่…เทรนด์ใหม่มาแรง

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ