ปลูกรักษ์
  S__117907468

  แถลงข่าวสื่อมวลชนในการจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสัญจร 2018 (ภาคเหนือ)

  ตามที่ สพภ. กำหนดการจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) หรือ BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2561 ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ. เชียงใหม่นั้น ทาง สพภ. จึงได้ร่วมจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรม BEDO สัญจรฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ในวาระการแถลงข่าวสื่อมวลชลประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 ชั้นที่ 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 12:30 น. มีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว
  โดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผอ. สพภ. และนายสุวีร์ งานดี ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาดเข้าร่วมแถลงข่าวการจัดเตรียมงานมหกรรม BEDO สัญจรฯ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบความเป็นมาของ สพภ. ผ่านวีดีทัศน์ และนำเสนอยุทธศาสตร์ของ BEDO ในการพัฒนาเศรษฐกิจ หลักการดำเนินงานตาม BEDO Concept และการจัดงานมหกรรม BEDO สัญจรฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นการทำงานในระดับพื้นที่ใน 6 ภูมินิเวศมากขึ้นและเกิดการรับรู้และสร้างความตระหนักในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และนำเสนอรายละเอียดของงาน การจัดนิทรรศการ การจัดเวทีเสวนา กิจกรรม Biogang การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าจากชุมชนเครือข่ายภาคเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานต่อไป

  S__117907463 S__117907464 S__117907465 S__117907466 S__117907467 S__117907468 S__117907469

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  รมว.กระทรวงทรัพย์ฯแก้ปัญหาการใช้ที่ดินป่าไม้เมืองสามหมอก

  Next Story »

  “ข้าวใหม่ ปลามัน” ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตภูมิปัญญากับการรักษาความหลากหลายสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ