ปลูกรักษ์
  1

  “ข้าวใหม่ ปลามัน” ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตภูมิปัญญากับการรักษาความหลากหลายสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง

  วันที่ 19-21 มกราคม 2561 BEDO ร่วมกับมูลนิธิฮักเมืองน่านและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมจัดกิจกรรม “ข้าวใหม่ ปลามัน” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักเรื่องเมล็ดพันธุ์ ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวและความมั่นคงทางอาหาร ภายในงานได้แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ข้าวตลอดจนการศึกษาลักษณะและยืนยันสายพันธุ์ทางพันธุกรรม โดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดข้าว และมอบรางวัลให้กับเกษตรกรที่ชนะการประกวดข้าวพันธุ์พื้นเมือง ซึงการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ สืบสานพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ที่ชาวนาจังหวัดน่านร่วมกับนักวิชาการปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมาเอง มีกิจกรรมสำคัญๆ ดังนี้
  – พิธีกรรมสู่ขวัญ
  – ประกวดพันธุ์ข้าว

  พันธุ์ส่งเสริม ได้แก่พันธุ์ กข.6, กข.10 และสันป่าตอง พันธุ์ปรับปรุง ได้แก่พันธุ์ ข้าวน่าน 59 เบอร์ 15-18 พันธุ์ธัญสิริน และ พันธุ์พื้นเมือง การจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตชาวนา และจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการ เกษตร ของเครือข่ายชาวนา และหน่วยงานภาคี การชิมข้าวใหม่ที่ชาวนาปรับปรุงพันธ์ขึ้นเอง และข้าวพันธุ์ที่ทางราชการส่งเสริม การตักบาตรข้าวใหม่ เวทีเสวนาเชิงวิชาการประเด็น “ชาวนาน่าน ชาวนาไทย การเชื่อมโยงสู่นโยบายของรัฐบาล”

  1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  แถลงข่าวสื่อมวลชนในการจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสัญจร 2018 (ภาคเหนือ)

  Next Story »

  การอบรมเก็บรักษาสายพันธุ์กล้วยในระยะยาวครั้งแรกในเมืองไทย

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ