ปลูกรักษ์
  1

  การอบรมเก็บรักษาสายพันธุ์กล้วยในระยะยาวครั้งแรกในเมืองไทย

  22-23 มกราคม 2561 BEDO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on “In Vitro Culture Applications with Emphasis on Gene Banking” ครั้งแรกในเมืองไทย ณ องค์การสวนพฤษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ โดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงเยื่อกล้วยจากหน่วยงาน Bioversity International ITC ,KU Leuven, ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการเก็บรวบรวมสายพันธุ์กล้วยจากทั่วโลกมากกว่า 1500 ชนิด เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและกระบวนการเก็บรักษาทรัพยากรกล้วยในระยะยาว มีหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ประมาณ 40 ท่าน
  ซึ่งผู้ร่วมอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการเก็บรักษาพันธุกรรมกล้วยด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จากการปฏิบัติจริงและรับทราบเทคนิคในการเลือกและจัดเตรียมชิ้นส่วนพืชเพื่อการเก็บรักษาพันธุกรรมในระยะกลางและระยะยาว ได้ข้อเสนอแนะนำเรื่องการจัดทำห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และห้องดูแลต้นพันธุ์โดย เฉพาะกล้วย กล้วยไม้ และพืชสมุนไพรรวมถึงมีการหารือความร่วมมือเรื่องการพัฒนาเทคนิคอาหารและเทคโนโลยีการเก็บรักษาไม้ผลเมืองร้อน เช่น ทุเรียน มะม่วง มะพร้าว เป็นต้น

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  “ข้าวใหม่ ปลามัน” ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตภูมิปัญญากับการรักษาความหลากหลายสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง

  Next Story »

  กิจกรรมโครงการ SLBT “การประชุมเขิงปฏิบัติการ”

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ