ปลูกรักษ์
  DSC_0411

  SLBT : “ดอนหอยหลอด-อนาคตที่ยั่งยืนของชุมชน”

  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานบริหารโครงการ SLBT (PMU) ได้จัดกิจกรรม “ดอนหอยหลอด-อนาคตที่ยั่งยืนของชุมชน” โดยมีประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม และมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของโครงการให้เกิดการรับรู้เป็นวงกว้างทั้งในระดับเยาวชน ชุมชน นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นกลไกสร้างความเชื่อมโยงกลุ่มภาคีเครือข่ายภาครัฐ-ชุมชน-ภาคประชาสังคมในการกำหนดความรู้ ความตระหนักถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาบทบาทของชุมชน และท้องถิ่นในการวางแผนด้านการอนุรักษ์ฯ ในระดับพื้นที่ให้ต่อเนื่องยั่งยืน

  ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ธนาคารปูม้า องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว และเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง เป็นต้น รวมทั้งมีการเสวนาเรื่อง “องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” และเรื่อง “การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” ในมุมองของภาคประชาชน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

  DSC_0377 DSC_0389 DSC_0408 DSC_0412 DSC_0425 DSC_0463 DSC_0469 DSC_0536 S__49299466 DSC_0411 DSC_0428

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  SLBT : การประชุมเขิงปฏิบัติการ

  Next Story »

  BEDO จัดกิจกรรม “นักล่าขุมทรัพย์ชีวภาพ ดอนหอยหลอด”

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ